Vi tar bærekraft
på alvor

Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Våre utvalgte FNs bærekraftsmål

Samfunnsansvar, ESG og fokus på bærekraft er fundamentale prinsipper innvevd i hele Embriq sin virksomhet. Løsninger fra oss er viktige verktøy for kundene våre når de skal minimere sitt klimafotavtrykk. Vi jobber også kontinuerlig med å redusere vårt eget klimafotavtrykk i størst mulig grad, og er sertifisert i henhold til ISO 14001 og 9001. For å bidra til at Norge når sine miljømål har Embriq valgt å jobbe aktivt med fem av FNs bærekraftsmål – hvor vi mener at vi kan utgjøre en forskjell. Ved å jobbe aktivt med disse målene vil vi indirekte bidra til å stoppe klimaendringene innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 13.

Last ned vår bærekraftsrapport for 2022

Last ned her

Åpenhetsrapporten

Les mer om vår åpenhetsrapport

Les mer