Vi tar bærekraft
på alvor

Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Våre utvalgte FNs bærekraftsmål

Samfunnsansvar, ESG og fokus på bærekraft er fundamentale prinsipper innvevd i hele Embriq sin virksomhet. Løsninger fra oss er viktige verktøy for kundene våre når de skal minimere sitt klimafotavtrykk. For å bidra til at Norge når sine miljømål har Embriq valgt å jobbe aktivt med fem av FNs bærekraftsmål – hvor vi mener at vi kan utgjøre en forskjell. Ved å jobbe aktivt med disse målene vil vi indirekte bidra til å stoppe klimaendringene innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 13.

Vi lanserer vår bærekraftsrapport for 2021 i løpet av Q2 2022, meld deg på for å få den tilsendt.