ERPVi sikrer stabil drift av dine mest kritiske systemer

Behold innflytelsen på den mest kritiske delen av virksomheten.

Drift av ERP-systemer

Embriq tilbyr sikker drift av dine ERP systemer. Dette er gjort mulig gjennom vår spisskompetanse på systemene sammen med topp moderne infrastruktur i våre datasenter. Flere av de moderne ERP systemene leveres i dag både som felles løsninger i en public cloud som Software as a Service (SaaS).

SaaS løsninger leveres uten knytning til en bestemt cloud leverandør, disse er kalt self hosted cloud edition e.l. Automatiske oppgraderinger blir i begge varianter ivaretatt av leverandøren.  Disse løsningene gir dere som kunder høyere fleksibilitet ved integrasjoner med omkringliggende systemer enn ved bruk av public cloud.

Self hosted cloud edition kan kjøres på en Private Cloud levert av Embriq. Dette er en service der dere som kunde betaler for den kapasitet det er behov for. Løsningen kan skaleres enkelt både opp og ned etter behov.

Våre rådgivere hjelper dere gjerne med vurderinger av hvilke løsninger som passer best for din bedrift.

Drift av legacy infrastruktur og programvare

Det er flere IT-systemer som av forskjellige grunner trenger forvaltning eller tradisjonell infrastruktur. For disse systemene har Embriq lang erfaring i å drifte og overvåke, enten det er på IaaS i Public Cloud eller på våre egne datasentre. Våre modeller for tradisjonell IT-drift bygger på mange års erfaring og kompetanse. Vi leverer alt fra underforliggende infrastruktur til applikasjonsdrift. Sammen med våre kunder finner vi de beste modellene for deres miljø.

IBM Power

Det handler om maksimal ytelse og oppetidfull funksjonalitet og svært konkurransedyktig løsninger når det kommer til bærekraft. Embriq har et kompetent miljø som hjelper deg med å ta det beste ut av IBM Power Systems og IBM Flash Systems, både når det gjelder anskaffelse, forvaltning og løpende drift. Vi hjelper deg med å skape verdier med IBM Power!

Les mer

Infor M3, nordisk driftsmiljø

Våre ansatte har mange års erfaring og meget høy kompetanse på Infor M3 og IBM i. Vi håndterer ditt driftsmiljø slik du vil at det skal gjøres – fra våre datasentre i Norge og Sverige.

Les mer

Proaktiv drift
Vi sørger for proaktiv og kompleks drift av krevende miljøer fra våre norske datasentre. Vi vet meget godt at dette er dine kjernesystemer, kritiske viktige for din virksomhet. Med proaktiv drift avdekker vi utfordringer som kan påvirke virksomheten din – og løser dette før problemene oppstår.

Lokal kompetanse
Med lokal kompetanse i Norge som forstår din virksomhet leverer vi de forretningskritiske løsningene du trenger. Våre ansatte har svært lang og omfattende erfaring på IBM i, og fra våre norske datasentre så leverer de det beste som er å oppdrive av kompetanse på området i Norge.

Tjenester vi leverer
Vi overvåker og drifter IBM Power i- og Infor M3-infrastrukturen, enten den står hos deg eller den blir levert fra vår redundante infrastruktur og kapasitet. Driftsbehov for tilhørende Windows-servere løser vi også hvis du ønsker det. Vi bistår med sikker endringshåndtering i henhold til godkjente prosesser og skulle det oppstå feil vil jobbe med saken helt til feilen er rettet. Mimix tas vare på av våre sertifiserte teknikere og vi tester at redundansen virker regelmessig. Bistand til selve applikasjonen kan gis av våre applikasjonskonsulenter.