Smart Metering OperationsMaking your grid really smart

Smart Infrastructure Operations

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor smart metering operation. Vi har siden tidlig 2008 driftet kommunikasjonsinfrastruktur for 300.000 målepunkt og levert validerte måleverdier med høy treffsikkerhet til våre kunder. I dag har vi en veltilpasset driftsprosess som støtter både ansvaret for innsamling – og leveranse av ferdig validert måleverdi. Med vår prosesskompetanse og driftsrutine kan vi hjelpe deg med etablering av lokalt driftsmiljø eller ta ansvar for driften i avtalte perioder. Vi benytter oss av egenutviklete prosessverktøy for innsamling og måledatahåndtering. Disse er tilpasset prosessene som er vitale for fungerende måledatahåndtering der leveransekvalitet og effektivitet er avgjørende.

Smartgrid tjenester

Globale klimaendringer er et felles samfunnsansvar og vil medføre store omstillinger innenfor kraftsektoren. Fremtidens strømnett står overfor helt nye krav til sanntidsdata og tilstandsinformasjon samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Vår solide bakgrunn innen kraftsektoren gjør oss til en kompetent, innovativ og fremtidsrettet samarbeidspartner. Vår erfaring fra kraftsektoren gjør oss til en innovativ partner som leverer skalerbare tjenester.

Meter Data Management

Vi tilbyr markedets beste løsninger for datahåndtering av måledata og avansert nettinformasjon. Ved å knytte måledata sammen med forretningsprosesser får netteier en kraftfull utnyttelse av investeringer i målerutstyr. Våre løsninger er fleksible og støtter fremtidige valg av teknologi og kommunikasjon. Vi tilbyr selvfølgelig flerbruker-støtte, slik at nettselskaper kan kjøre felles drift og løsningene kan tilpasses som SaaS.

Kontaktpersoner