Support 24/7365 dager i året

Vår servicedesk tilbyr support 24/7 365 dager i året på flere språk.

Servicedesk

Har du behov for IT support hele døgnet, eller kanskje du tilbyr et produkt eller tjeneste i markedet hvor dine kunder ønsker 24/7 support har vi løsningen. Vi kan whitelable vårt løsningsenter for å supportere deg eller dine kunder slik du ønsker.
Dybdekunnskap om kundenes løsninger, kombinert med høy kompetanse og gode rutiner gir høy løsningsgrad og fornøyde kunder. Vi er SPOC for alle underleverandører til våre hybride løsninger, og igjennom vår portal mPoint tilbyr vi et effektivt verktøy for samhandling med kundene på supportspørsmål.

White Label Supporttjeneste

Utvikler du software og leverer dette som SaaS, eller kanskje dere leverer en tjeneste eller produkter som er kritiske for dine kunder? Fler og fler ønsker å tilby 24/7 support til sine kunder, enten på bakgrunn av etterspørsel i markedet, for å levere samme tjenestegrad som konkurrenter eller øke servicenivået på sine tjenester. Felles for dem alle er at det er dyrt å etablere sin egen 24/7 support.

Vi har derfor bygget opp et løsningssenter som kan være 1. linje mot dine kunder. Med profesjonelle kundekonsulenter kan vi ta alle henvendelser og route disse videre, slik at det passer dine egne og dine kunders behov. Dette gjør at dere kan fokusere på kjernevirksomhet, og overlate support til oss.

24/7 support for våre kunder

Siden vi drifter kritisk infrastruktur for flere av våre kunder var vi avhengig av å etablere en 24/7 support avdeling. Denne avdelingen tar imot henvendelser hele døgnet fra flere av våre kunder. Vi overvåker og jobber proaktivt for å hindre at kritiske systemer går ned, samtidig som vi hele døgnet sitter i beredskap for å hjelpe dine ansatte med eventuelle utfordringer med IT-systemene.

Denne tjenesten gir deg som kunde en trygghet i at dine ansatte er ivaretatt gjennom hele døgnet, og at dine IT-systemer aldri er overlatt til seg selv.