24/7Drift & support

Vi tar ansvar for helheten. Hele året, hele døgnet. Vår servicedesk tilbyr support 24/7 365 dager i året på flere språk.

24/7 driftskritiske tjenester

Vårt løsningssenter sørger for at alle dine systemer alltid virker som de skal! Dybdekunnskap om kundenes løsninger, kombinert med høy kompetanse og gode rutiner gir høy løsningsgrad og fornøyde kunder.

Vi er SPOC for alle underleverandører til våre hybride løsninger, og igjennom vår portal mPoint tilbyr vi et effektivt verktøy for samhandling med kundene på supportspørsmål.

24/7 drift for våre kunder

Dine løsninger skal og må virke døgnet rundt, året rundt og våre medarbeidere fokuserer proaktiv drift og overvåkning hvor eventuelle utfordringer løses før de skaper utfordringer for deg som kunde. Men skulle det skje at det oppstår driftsforstyrrelser eller du har brukere som trenger assistanse så har vi en servicedesk som har døgnkontinuerlig beredskap for å håndtere dette.

Denne tjenesten gir deg som kunde en trygghet i at dine ansatte er ivaretatt gjennom hele døgnet, og at dine IT-systemer aldri er overlatt til seg selv.

White Label Supporttjeneste

Utvikler du software og leverer dette som SaaS, eller kanskje dere leverer en tjeneste eller produkter som er kritiske for dine kunder? Fler og fler ønsker å tilby 24/7 support til sine kunder, enten på bakgrunn av etterspørsel i markedet, for å levere samme tjenestegrad som konkurrenter eller øke servicenivået på sine tjenester. Felles for dem alle er at det er dyrt å etablere sin egen 24/7 support.

Vi har derfor bygget opp et løsningssenter som kan være 1. linje mot dine kunder. Med profesjonelle kundekonsulenter kan vi ta alle henvendelser og route disse videre, slik at det passer dine egne og dine kunders behov. Dette gjør at dere kan fokusere på kjernevirksomhet, og overlate support til oss.

Trenger du support eller kundeinnlogging?

Kontakt support