IT for dataintensive bransjer

Sannsynligheten er stor for at du produserer mer data enn du produserer varer og tjenester som dine kunder faktisk kjøper av deg. Og høyst sannsynlig er det slik i din bedrift at hvis IT stopper – da stopper produksjonen. Vi har svært lang erfaring med å hjelpe dataintensive bransjer med å bruke IT og avansert teknologi for å bygge skarpe konkurransefortrinn. Kravene til oppetid er udiskutable – men måten du benytter IT i din virksomhet for å bygge de beste verdiene for dine kunder – eller effektivere driften best mulig har mange valgmuligheter. Vi hjelper deg å ta de rette valgene.

Produksjon

Vi har lang og bred erfaring som leverandør av kritiske IT-tjenester til produksjonsbedrifter, både innen næringsmiddel og andre typer av produksjon. Oppetid er selvfølgelig kritisk viktig og det leverer vi på, døgnet rundt og året rundt. I tillegg så har dagens moderne produksjonsbedrifter en rekke andre krav som innfris for å optimere driften og skape maksimal konkurranseevne. Distribuert IT med ekstrem vekst av IoT, sensorer og effektiv bearbeidelse av store datamengder stiller strengere krav til styring, sikkerhet og kontroll av data.
Behovet for en samarbeidspartner med bransjekunnskap, innsikt i muligheter og utfordringer samt teknisk kompetanse er større enn noen gang. Vi er en slik leverandør.

Logistics

I en verden av enorme mengder gods i bevegelse så er antall datatransaksjoner mye større enn antall kolli som flyttes fra A til B. Vi hjelper aktører i bransjen med løsningene som er nødvendig for å kunne konvertere datastrømmene til god styringsinformasjon. Enten du har landbaserte virksomhet i Norden eller havgående operasjoner globalt så hjelper vi deg med tjenestene som sørger optimal og kostnadseffektiv drift.

Sea Farming

Bransjen kjennetegnes gjerne ved betydelig fokus på forskning og innovasjon og kontinuerlig forbedring for å kunne opprettholde bærekraftig og lønnsom drift. Norske arktiske farvann er et godt utgangspunkt for å lage verdens beste produkt. Utfordringene er imidlertid mange og inkluderer en produksjonsfase med fokus på sykdomsfrihet og en distribusjonsfase hvor rask levering til sluttkunder verden rundt er av vesentlig betydning. Underveis er smidig håndtering og datautveksling med noen av verdens mest krevende kunder innen dagligvare og storhusholdning av kritisk betydning. Vi hjelper dere med å bygge løsningene som fungerer, blant annet innen Infor M3 som benyttes av en rekke ledende aktører.

Les mer om Infor M3

Vi skaper verdier for kundene våre, se hvordan.

Client Stories

Client stories
Kavli velger Embriq som total Hybrid Multi-Cloud IT-leverandør - Clients stories mockup

Kontaktpersoner

  • René Eriksen

    Direktør IT Managed Services

    (+47) 982 49 016

    Kontakt meg

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.