IT for dataintensive bransjer

Sannsynligheten er stor for at du produserer mer data enn du produserer varer og tjenester som dine kunder faktisk kjøper av deg. Og høyst sannsynlig er det slik i din bedrift at hvis IT stopper – da stopper produksjonen. Vi har svært lang erfaring med å hjelpe dataintensive bransjer med å bruke IT og avansert teknologi for å bygge skarpe konkurransefortrinn. Kravene til oppetid er udiskutable – men måten du benytter IT i din virksomhet for å bygge de beste verdiene for dine kunder – eller effektivere driften best mulig har mange valgmuligheter. Vi hjelper deg å ta de rette valgene.

Retail

Behovet for en samarbeidspartner med bransjekunnskap, innsikt i muligheter og utfordringer samt teknisk kompetanse er større enn noen gang. Vi tilbyr alt fra agnostisk rådgiving basert på teknologi- og bransjekunnskap, til konsolidering av egne tjenester med løsninger fra små innovative- og store markedsledende leverandører. Vi tar ende til ende ansvar. Vår industrialiserte og fremtidsrettede digitale plattform er laget med tanke på interoperabilitet, behandling av store datamengder og ikke minst sikkerhet.

Les mer

Energy

Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten i energiselskapene stadig øker. Embriq har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene bransjen står ovenfor. Vi har bred IT-kompetanse og vet hvordan IT skal benyttes for å optimalisere driften av et energiselskap. Vi har også mye kompetanse på endringsprosesser og integrasjon som skaper verdier og reduserer kostnader.

Les Mer

Produksjon

Vi har lang og bred erfaring som leverandør av kritiske IT-tjenester til produksjonsbedrifter, både innen næringsmiddel og andre typer av produksjon. Oppetid er selvfølgelig kritisk viktig og det leverer vi på, døgnet rundt og året rundt. I tillegg så har dagens moderne produksjonsbedrifter en rekke andre krav som innfris for å optimere driften og skape maksimal konkurranseevne. Distribuert IT med ekstrem vekst av IoT, sensorer og effektiv bearbeidelse av store datamengder stiller strengere krav til styring, sikkerhet og kontroll av data.
Behovet for en samarbeidspartner med bransjekunnskap, innsikt i muligheter og utfordringer samt teknisk kompetanse er større enn noen gang. Vi er en slik leverandør.

Logistics

I en verden av enorme mengder gods i bevegelse så er antall datatransaksjoner mye større enn antall kolli som flyttes fra A til B. Vi hjelper aktører i bransjen med løsningene som er nødvendig for å kunne konvertere datastrømmene til god styringsinformasjon. Enten du har landbaserte virksomhet i Norden eller havgående operasjoner globalt så hjelper vi deg med tjenestene som sørger optimal og kostnadseffektiv drift.

Sea Farming

Bransjen kjennetegnes gjerne ved betydelig fokus på forskning og innovasjon og kontinuerlig forbedring for å kunne opprettholde bærekraftig og lønnsom drift. Norske arktiske farvann er et godt utgangspunkt for å lage verdens beste produkt. Utfordringene er imidlertid mange og inkluderer en produksjonsfase med fokus på sykdomsfrihet og en distribusjonsfase hvor rask levering til sluttkunder verden rundt er av vesentlig betydning. Underveis er smidig håndtering og datautveksling med noen av verdens mest krevende kunder innen dagligvare og storhusholdning av kritisk betydning. Vi hjelper dere med å bygge løsningene som fungerer, blant annet innen Infor M3 som benyttes av en rekke ledende aktører.

Les mer om Infor M3

Vi skaper verdier for kundene våre, se hvordan.

Client Stories

Client stories
Elektroimportøren velger IoT-teknologi fra Embriq og SES-Imagotag

Kontaktpersoner

 • Svein Cato Winther

  Advisor & Business Development Manager

  (+47) 905 39 816

  Kontakt meg
 • Ove Konestabo

  Salgssjef - nye kunder

  (+47) 954 01 381

  Kontakt meg
 • René Eriksen

  Direktør IT Managed Services

  (+47) 982 49 016

  Kontakt meg
 • Anita Stenerud Johansen

  Salgssjef - eksisterende kunder

  (+47) 982 49 045

  Kontakt meg
 • Espen Kåsin

  Direktør Services & Software

  (+47) 415 35 950

  Kontakt meg