IT-tjenester som gir forretningsverdi!

Vi leverer IT-løsninger som hjelper deg med å spisse din konkurransekraft

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.

Blir IT-avdelingen en bremsekloss?

Er du en IT-beslutningstager og opplever det som krevende å levere på forventningene fra eierne av forretningsprosessene? En årsak er eldre systemer som håndterer kritiske data, men med svært begrensede muligheter for nyutvikling. Embriq har ekspertene som gjør at vi kan ta over dine systemer as-is og samtidig gi deg innovasjonsmusklene du trenger for videre utvikling.

Vi syr sammen en ultra-fleksibel arkitektur som tillater både distribuerte løsninger, edge computing og eldre legacy systemer, og hvor du får utnyttet skaleringskraften i moderne skytjenester – samtidig som alle krav til sikkerhet og compliance er ivaretatt.

Vår kompetanse på hybride IT-tjenester er bygget opp over mange år hos kunder med ekstreme krav til oppetid, sikkerhet, innovasjon og bærekraft. Resultatet er IT-løsninger som gir skarp forretningsverdi samtidig som IT-budsjettet fortsatt henger sammen.

Optimaliser virksomheten din med kraften til en ekte hybrid IT-infrastruktur

Dynamiske og skalerbare plattformer på tvers av sky, privat sky og on-premise med høy tilgjengelighet
 • Hybride IT-løsninger

  Den digitale utviklingen går raskt, og vi sørger for at våre løsninger er fremtidsrettet. Legacy IT er et av de største hindrene for digitalisering. Vårt rammeverk gir deg et digitalt grunnlag som ivaretar både legacy og native cloud tjenester. Dette gir deg skalerbar teknologi og hastigheten du trenger for å gjøre suksess på din digitale reise.

  Les mer
 • Kjernesystemer

  Det er flere IT-systemer som av forskjellige grunner trenger forvaltning eller tradisjonell infrastruktur, et typisk eksempel er tyngre ERP installasjoner. Vi kaller det kjernesystemer. For disse systemene har Embriq lang erfaring i å drifte og overvåke, enten det er på IaaS i Public Cloud eller på våre egne datasentre. Vi leverer alt fra underforliggende infrastruktur til applikasjonsdrift. Sammen med våre kunder finner vi de beste modellene for deres miljø.

  Les mer
 • 24/7 drift og support

  Vårt løsningssenter sørger for at alle dine systemer alltid virker som de skal! Dybdekunnskap om kundenes løsninger, kombinert med høy kompetanse og gode rutiner gir høy løsningsgrad og fornøyde kunder. Denne tjenesten gir deg som kunde en trygghet i at dine ansatte er ivaretatt gjennom hele døgnet, og at dine IT-systemer aldri er overlatt til seg selv.

  Les mer
 • Sikkerhet & Compliance

  Aldri før har det vært viktigere. Embriq er viktig partner for deg som har ekstreme krav til sikkerhet og compliance. Våre løsninger ivaretar alle nasjonale krav, utover EU-krav.

 • Bærekraftig IT

  Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet. Vi hjelper deg med veiledning og råd om hvordan forvalte og lagre data på en mest mulig ressurseffektiv måte, eksempelvis gjennom sikker forvaltning av nødvendig datamengde med minst mulig klimafotavtrykk. Vi tilbyr også dashboard og rapporter som gjør det mulig for deg å hele tiden følge ditt klimaavtrykk relatert til dine IT-løsninger.

  Les mer

Se hva vi gjør for våre kunder

Tjenester

Atlassian

Vi hjelper deg i å lykkes med Jira og Confluence.

Les mer

Nordisk IT-driftsleverandør

Vi er en nordisk driftsleverandør av samfunns- og virksomhetskritiske IT-løsninger på tvers av offentlig og privat sky. Vi videreutvikler drifts og forvaltningsløsninger, og tar ansvar for fra alt av ditt gamle legacy-applikasjoner til moderne SaaS-løsninger. Med 24/7 drift og support tar vi rollen som din IT-avdeling. Vi er din ende til ende tjenesteintegrator som er basert på en skalerbar plattform.

Mann som arbeider på flere pc-skjermer

Kontaktpersoner

 • René Eriksen

  Direktør IT Managed Services

  (+47) 982 49 016

  Kontakt meg
 • Roger Johansen

  Konsulentleder Rådgivning og Løsninger

  (+47) 928 41 022

  Kontakt meg

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.