Cloud

Integrasjon

Sikkerhet

Analyse

Kunstig intelligens

Målere

Drift

Quant Insight

Få full oversikt over distribusjonsnett basert på dine egne data. Det betyr mer effektiv nettdrift og bedre underlag for fremtidige investeringer.

Verdi

Gjennom en rekke funksjoner, omgjør Quant Insight bedriftens data til verdifull innsikt. Dermed kan du:

 • Reagere raskere på hendelser og avvik
 • Redusere arbeidsmengden i drift og forvaltning
 • Forbedre fremtidige hendelsesforløp
 • Ta valg basert på reelle data
 • Samle organisasjonen rundt dine data

Funksjonalitet

Quant Insight har en rekke applikasjoner som håndterer et bredt spekter av utfordringer knyttet til:

 • Alarm og event-håndtering
 • Analyse og simulering av kapasitet
 • Jordfeilhåndtering
 • Balansekontroll og kontroll på produksjon i ditt nett
 • Leveransekvalitet
 • Kundevarsling og informasjonsdeling til kunde
 • Datakvalitet
 • Drift av målerkommunikasjon
 • Analyse av reaktiv kraft
 • Oversikt over data fra målepunkt

Quant Flow

Quant Flow er en IaaS (Integrasjon som en tjeneste) som er tilpasset prosesser for energibransjen. Løsningen er en nøkkelkomponent i digitalisering av virksomheter i energibransjen, og løser både enkle og komplekse integrasjonsprosesser.

Verdi

 • Gir deg dataflyt som forbedrer beslutningsunderlag og forretningsprosesser
 • Forbedret datakvalitet gjennom gode integrasjonsprosesser
 • Øker hastigheten på forretningsprosessene dine ved å bringe data raskere til beslutningspunktet

Funksjonalitet

 • Sertifisert Elhub-integrasjon: Over 50 % av målerne i Norge bruker Quant Flow som integrasjon mot Elhub
 • Administrerer integrasjonsprosesser mellom HES, MDM, CIS, arbeidsordreløsninger, NIS (Network Information Systems), DMS, Smart Grid Analytics (dvs. Quant Insight)
 • Prosessoptimalisering, eksempelvis målerbytte og anleggsbidrag

Quant Core / MDM

Quant tilbyr avanserte og kraftige databehandlingsløsninger som kan håndtere innsamlet data fra ulike kilder og teknologier. Innkomne data behandles i henhold til spesifikke behov, med full VEE-støtte i henhold til den norske Elhub-spesifikasjonen.

Verdi

 • Forbedret målerdrift med prosessoptimalisert brukergrensesnitt
 • Smarte hendelsesoperasjoner i stedet for teknisk kompleksitet
 • Uavhengig av målerleverandør og målertype
 • Øker kvaliteten på målerdata og målerkommunikasjon
 • Økt kvalitet i nettselskapets forretningsprosesser

Funksjonalitet

 • Målerdatabehandling
 • Komponenthåndtering
 • Støtter målere for El, fjernvarme, gass, kjøling og vann
 • Målerverdier, alarmer/hendelser, strømkvalitet
 • Støtter avansert smart drift av målere
 • Støtter nordiske markedsprosesser

Quant TP

Quant TP er en funksjonsrik tjenesteplattform for det svenske energimarkedet. Løsningen støtter en rekke sentrale tjenester rundt måleverdihåndtering, både for nettselskap, kraftselskap og industrier.

Verdi

 • Plattform for verdiøkende tjenester for bransjen
 • Støtter alle kjente regler og markedsprosesser i Sverige
 • Økt datakvalitet forbedrer virksomhetens prosesser
 • Uavhengig av målerleverandører

Funksjonalitet

 • Effektiv og fleksibel MDM
 • Avregning og rapportering
 • Integrert EDIEL funksjonalitet
 • Eksport og import med støtte for alle markedsformater
 • Innsamling fra en rekke datakilder

Quant Collect

Quant Collect er selskapets innsamlingsløsning for presisjonsmåling, og håndterer innsamling for en rekke av markedets mest brukte målere. Løsningen videresender data til aktuelle fagsystemer, og kan også gjøre aktuelle beregninger.

Verdi

 • Pålitelig målerdatainnsamling for høyvolummåling
 • Effektiv, fleksibel og moderne applikasjon
 • Forbedret datakvalitet
 • Uavhengig av målerleverandører
 • Rask datatilgang og eksport

Funksjonalitet

 • Datainnsamling for høyspent presisjonsmåling
 • Kan benyttes av nettselskap, kraftprodusenter og industri
 • Funksjonalitet for data-eksport
 • Digital tvilling for målerdata
 • Håndterer målere fra EMH, CeWe og LandisGyr
 • Rammeverk for rask implementering av andre målerleverandører

Kundecaser

Se alle våre kommende eventer og webinarer

Se eventkalender
Mockup webinarer

Kontaktpersoner

 • Jeanette Bratli

  Salgsdirektør, Services & Software NO

  (+47) 938 01 510

  Kontakt meg
 • Christl Karoline Ellingsen

  ‪Sales Executive, Services & Software

  (+47) 986 13 488

  Kontakt meg

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.