Moln

Integration

Säkerhet

Analys

Artificiell intelligens

Mätare

Drift

Quant Insight

Få fullständig översikt över distributionsnätverk baserat på dina egna data. Det innebär effektivare nätdrift och bättre underlag för framtida investeringar.

Värde

Quant Insight har ett antal användningsområden som hanterar en rad olika utmaningar relaterade till:

 • Reagera snabbare på händelser och avvikelser
 • Minska arbetsmängden i samband med drift och förvaltning
 • Förbättra framtida händelseförlopp
 • Fatta beslut baserat på verkliga data
 • Samla organisationen kring dina data

Funktionalitet

Quant Insight har ett antal användningsområden som hanterar en rad olika utmaningar relaterade till:

 • Larm- och händelsehantering
 • Analys och simulering av kapacitet
 • Jordfelshantering
 • Balanskontroll och kontroll av produktionen i ditt nät
 • Leveranskvalitet
 • Kundaviseringar och informationsdelning till kund
 • Datakvalitet
 • Drift av mätarkommunikation
 • Analys av reaktiv effekt
 • Översikt över data från mätpunkter

Quant Flow

Quant Flow är en IaaS (integration som en tjänst) som är anpassad till processer för energibranschen. Lösningen är en nyckelkomponent i digitaliseringen av verksamheter inom energibranschen och hanterar både enkla och komplexa integrationsprocesser.

Värde

 • Ger dig dataflöden som förbättrar beslutsgrundlag och affärsprocesser
 • Förbättrad datakvalitet genom bra integrationsprocesser
 • Påskyndar dina affärsprocesser genom att snabbare tillhandahålla data vid beslutsfattandet

Funktionalitet

 • Certifierad Elhub-integration: Över 50% av mätarna i Norge använder Quant Flow som integration med Elhub
 • Hanterar integrationsprocesser mellan HES, MDM, CIS, arbetsorderlösningar, NIS (Network Information Systems), DMS, Smart Grid Analytics (dvs. Quant Insight)
 • Processoptimering, såsom mätarbyte och anläggningsbidrag

Quant Core / MDM

Quant erbjuder avancerade och kraftfulla databehandlingslösningar som kan hantera insamlade data från olika källor och tekniker. Inkommande data behandlas utefter specifika behov, med fullt VEE-stöd i enlighet med den norska Elhub-specifikationen.

Värde

 • Förbättrad mätardrift med processoptimerat användargränssnitt
 • Smarta händelseoperationer istället för teknisk komplexitet
 • Oberoende av mätarleverantör och mätartyp
 • Ökar kvaliteten på mätardata och mätarkommunikation
 • Ökad kvalitet i nätbolagets affärsprocesser

Funksjonalitet

 • Mätardatabehandling
 • Komponenthantering
 • Stöder mätare för el, fjärrvärme, gas, kylning och vatten
 • Mätarvärden, larm/händelser, elkvalitet
 • Stödjer avancerad smart drift av mätare
 • Stödjer nordiska marknadsprocesser

Quant TP

Quant TP är en funktionell tjänsteplattform för den svenska energimarknaden. Lösningen stödjer ett antal nyckeltjänster kopplade till hantering av mätarvärden, både för nätbolag, elbolag och industrier.

Värde

 • Plattform för mervärdestjänster för branschen
 • Stödjer alla kända regler och marknadsprocesser i Sverige
 • Ökad datakvalitet förbättrar verksamhetens processer
 • Oberoende av mätarleverantör

Funktionalitet

 • Effektiv och flexibel MDM
 • Avräkning och rapportering
 • Integrerad EDIEL-funktionalitet
 • Export och import med stöd för alla marknadsformat
 • Insamling från en mängd olika datakällor

Quant Collect

Quant Collect är företagets insamlingslösning för precisionsmätning, och den hanterar insamling för ett antal av marknadens mest använda mätare. Lösningen vidarebefordrar data till relevanta yrkessystem och kan även utföra relevanta beräkningar.

Värde

 • Pålitlig insamling av mätardata för mätning med hög volym
 • Effektiv, flexibel och moderna användningsområden
 • Förbättrad datakvalitet
 • Oberoende av mätarleverantör
 • Snabb dataåtkomst och export

Funktionalitet

 • Datainsamling för precisionsmätning med hög spänning
 • Kan användas av nätbolag, elproducenter och industri
 • Funktioner för dataexport
 • Digital tvilling för mätardata
 • Hanterar mätare från EMH, CeWe och LandisGyr
 • Ramverk för snabb implementering av andra mätarleverantörer

Kundcaser

Se alla våra kommande webbinarier och events

Visa eventskalender
webinarer it-tjenester, skytjenster, energi it-løsninger

Kontaktpersoner

 • Magnus Chöler

  Sales Director – Services

  (+46) 73-422 48 60

  Kontakta mig
 • Peter Larson Bratt

  Senior Account Executive, Service & Software

  (+46) 766-00 26 86

  Kontakta mig

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.