Infor M3Nordisk driftmiljö

Driftmiljö för Infor M3

Behåll inflytandet över den mest kritiska delen av verksamheten

Våra Infor M3-experter

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och mycket hög kompetens inom Infor M3 och IBM i. Vi hanterar din driftmiljö på ett sätt som du vill – från våra datacenter i Norge och Sverige.

Läs mer om vad vi gör inom M3

Se alla våra webbinarier

Registrera dig
Mockup - webinar

Bytte IT-partner över helgen

“IT är naturligtvis avgörande för oss och vår affärsmodell. När det gäller system är ERP-systemet Infor M3 helt klart det viktigaste – det är det vi lever av. Allt annat kan betraktas som stödsystem. Det är oerhört viktigt för oss att de som hostar och driver våra system kan göra detta fullt ut, eftersom vi kräver att systemet är igång dygnet runt. Vi arbetar i en så kallad speglad miljö, vilket väldigt få människor har djupgående kompetens inom i Europa – men vi vet att Embriq har bra specialister inom området”, säger Kenneth Syvertsen på Cycleurope.

Läs mer

Kavli väljer Embriq som total Hybrid Multi-Cloud IT-leverantör

Kavli har valt Embriq som total Hybrid Multi-Cloud IT-leverantör. Avtalet omfattar ett brett utbud av IT-tjänster för hela Kavli-koncernen och gör Embriq till en viktig partner för förverkligandet av Kavlis ambitioner inom industri 4.0-teknik.

Läs mer

Varner och Infor M3 hos Embriq

Varner har valt Embriq för övervakning och drift av teknisk infrastruktur relaterad till ERP-systemet Infor M3 och plattformen IBM i. För en koncern med över 1 500 butiker i åtta länder och mer än 10 000 anställda, är det helt avgörande att systemen fungerar som de ska – hela tiden.

Drift av ERP-system

Vissa system kan helt enkelt inte migreras på ett bra sätt till det offentliga molnet. Detta kan bero på att de är transaktionsintensiva, ligger nära produktionen eller att kostnaderna i samband med en migrering till molnet är oproportionerligt höga.

Läs mer

Proaktiv drift
Vi säkerställer proaktiv och komplex drift av krävande miljöer från våra norska datacenter. Vi vet mycket väl att det är dina kärnsystem, som är oerhört viktiga för din verksamhet, det handlar om. Med proaktiv drift upptäcker vi utmaningar som kan påverka din verksamhet – och hantera detta innan problem uppstår.

Lokal kompetens
Med lokal kompetens i Norge som förstår din verksamhet levererar vi de affärskritiska lösningar du behöver. Våra medarbetare har mycket lång och omfattande erfarenhet inom IBM i, och från våra norska datacenter levererar de det bästa som står att finna inom kompetens på området i Norge.

Tjänster vi tillhandahåller
Vi övervakar och driver infrastrukturer i IBM Power i och Infor M3, oavsett om den finns hos dig eller levereras från vår redundanta infrastruktur och kapacitet. Driftbehov för associerade Windows-servrar tar vi också hand om, om du önskar. Vi hjälper till med säker förändringshantering i enlighet med godkända processer, och om fel skulle uppstå, kommer vi att arbeta med ärendet tills felet är åtgärdat. Mimix hanteras av våra certifierade tekniker, och vi testar att redundansen fungerar regelbundet. Hjälp med själva applikationen kan tillhandahållas av våra applikationskonsulter.