ConsultingKompetent
seniormiljö

Låt oss hjälpa dig med dina strategiska mål och göra vägen till den mest lönsamma IT-användningen kortare.

Rådgivare med lång erfarenhet

Vi tillhandahåller konsulttjänster till alla typer av företag, och våra kunder finns vanligtvis inom energi, telekom, offentlig förvaltning, samt bank- och finansbranschen. Vårt bidrag bygger ofta på kompetens som levereras från en eller flera konsulter vars mål är att skapa affärsmässig nytta. Våra rådgivare hjälper till att identifiera och utveckla processer så att våra kunder kan nå sina strategiska mål och göra vägen till den mest lönsamma IT-användningen kortare.

Systemutveckling

Vi har mycket god erfarenhet av mellanprogramvara och integrationsutveckling och har ansvarat för några av de mest omfattande integrationsprojekten i Norge inom telekom, media och energi. Leveranserna sträcker sig från tjänsteorienterade lösningar till lösningar inom mellanprogramvara, samt till mer dedikerade industriella lösningar med särskilda krav och behov. Vi har en senior miljö inom utveckling – både inom java- och .net-teknik och behärskar de flesta ramverk och metoder. Våra konsulter levererar idag lösningar i form av både tyngre kärnsystem och mer användarvänliga användarytor på ett lösningsorienterat, unikt och innovativt sätt.

Test/Testhantering

Vi arbetar flexibelt och anpassar våra användarfokuserade och riskbaserade testprocesser tillsammans med kundens befintliga rutiner. Detta ger hög kvalitet och en stor minskning av kritiska fel, samt omfattande stöd kopplat till testeffektivitet. Ansvaret för applikationstesterna hanteras på projekt- eller applikationsnivå, och vi erbjuder en heltäckande tjänst till de kunder som inte vill ha en stor testorganisation med dagligt ansvar för tester. Vi erbjuder en modell där utmaningar hanteras tidigt i processen för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektiv drift.

Programvara

Vi har under flera år arbetat med programvaruutveckling för att stödja våra egna och våra kunders leveranser. Internt har vi utvecklat plattformen Quant, en IOT-hub som samlar in data från elmätare över hela Norge, analyserar data och presenterar dem för de energibolag som har ett elavtal med dig som kund.

För externa kunder hjälper vi till med större och mindre projekt. Från direktuthyrning av konsulter för att öka leveranskraften, till projekt där vi gemensamt designar lösningar och Rejlers har fullt ansvar för leveranserna.

En genomgående trend är att dessa utvecklare är vana vid att arbeta i miljöer där fokus ligger på att utnyttja funktionaliteten i Public Cloud. Detta innebär att våra utvecklare arbetar nära det OPS-team vi har för Public Cloud-tjänster, och på så sätt uppnår vi äkta DevOps i våra programvaruprojekt.

Läs mer om Quant

Kontaktpersoner