IT för komplexa behov

Vi är en ledande IT-leverantör av avancerad IT-drift, programvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi tillhandahåller lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva verksamheter att optimera sin konkurrenskraft.

skytjenester, skylagring

Många branscher står inför ett paradigmskifte där digitaliseringen är central – och där nya lösningar också måste uppfylla krav på hållbarhet. För att hantera klimatutmaningarna måste vi arbeta smartare och utnyttja resurserna på ett bättre sätt.

Detta ställer nya krav på hantering av enorma mängder data, realtidsdata och tillståndsinformation – samtidigt som kraven på drift och leveranskvalitet skärps. Digitaliseringen förbättrar resursutnyttjandet. Det handlar om att omvandla detta till fördelar – för kunderna, samhället och miljön.

Våra branscher

Med över 220 högkvalificerade och engagerade medarbetare betjänar vi kunder över hela Norden – kunder som alla levererar samhällskritiska tjänster.

Karriär

Bidra till att omvandla verksamheter

Vi lever efter våra värderingar; Grit, Curious och Unified. Vi erbjuder meningsfullt arbete i ett växande företag tillsammans med spännande möjligheter där du kan jobba med modern teknik som gör en skillnad i samhället och för våra kunder.

Läs mer om karriärmöjligheter
Embriq karriere
Embriq grafiske elementer av Embriq-person

People stories

Lär känna dina framtida kollegor

Embriq är ett resultat av de människor som arbetar här. De är långsiktiga sparringpartners, de är domänexperter, och de är underbara kollegor som är nyfikna på framtiden och digitaliseringen. För att lära känna Embriq, måste man lära känna vårt folk.

Läs mer
People stories, it-konsulenter, utviklere, java utviklere

Vi är ISO-certifierade

Ta kontakt med oss

Har du några frågor eller vill du bara kontakta oss?

Läs mer
Om Embriq - IT for komplekse behoq
Embriq grafiske elementer