Support 24/7 dygnet runt365 dagar om året

Vår servicedesk erbjuder support 24/7 dygnet runt, 365 dagar om året, på flera språk.

Servicedisk

Om du behöver IT-support dygnet runt, eller om du kanske erbjuder en produkt eller tjänst på marknaden där dina kunder vill ha support dygnet runt, har vi lösningen. Vi kan whitelabla vårt lösningscenter för att stödja dig eller dina kunder på det sätt du vill.
Fördjupad kunskap om kundernas lösningar i kombination med hög kompetens och goda rutiner ger hög lösningsgrad och nöjda kunder. Vi är SPOC för alla underleverantörer till våra hybridlösningar, och via vår portal mPoint tillhandahåller vi ett effektivt verktyg för att interagera med kunder i supportfrågor.

White Label supporttjänst

Utvecklar du programvara och levererar detta som SaaS, eller tillhandahåller du kanske en tjänst eller produkter som är kritiska för dina kunder? Fler och fler vill erbjuda support dygnet runt till sina kunder, antingen mot bakgrund av efterfrågan på marknaden, för att leverera samma servicenivå som konkurrenterna eller för att öka servicenivån på sina tjänster. Gemensamt för dem alla är att det är dyrt att etablera sin egen support som är tillgänglig dygnet runt.

Vi har därför byggt upp ett lösningscenter som kan vara det som möter dina kunder först. Med professionella kundkonsulter kan vi ta alla förfrågningar och skicka dessa vidare på ett sätt som passar dina och dina kunders behov. Detta gör att ni kan fokusera på kärnverksamheten och låta oss sköta supporten.

Support dygnet runt för våra kunder

Eftersom vi driver kritisk infrastruktur åt flera av våra kunder var vi beroende av att upprätta en supportavdelning som var tillgänglig dygnet runt. Denna avdelning tar emot förfrågningar från flera av våra kunder dygnet runt. Vi övervakar och arbetar proaktivt för att förhindra att kritiska system går ner, samtidigt som vi hela dygnet är redo att hjälpa dina anställda med eventuella utmaningar kopplade till IT-systemen.

Den här tjänsten ger dig som kund en försäkran om att dina anställda får det stöd de behöver hela dagen, och att dina IT-system aldrig lämnas åt sig själva.