RELIABLE IThar alltid varit vårt DNA

Den digitala utvecklingen går snabbt, och vi ser till att våra lösningar är framtidsorienterade. Föråldrad IT är ett av digitaliseringens största hinder.

Vårt ramverk ger dig en digital grund som skyddar både äldre och inbyggda molntjänster. Detta ger dig skalbar teknik och den hastighet du behöver för att lyckas med din digitala resa.

skytjenester, skylagring

1 Skaffa grunden

Påbörja din resa

Under den här fasen får du en modern plattform och ett robust ramverk för att påbörja eller fortsätta din molnresa. Detta kan ge omedelbara kostnadsbesparingar, samtidigt som du kan börja använda alla moderna verktyg inom public cloud. Vi använder samma ramverk för tjänster på marken som i molnet.

Detta är fasen för dig som:
– Ska ta steget in i molnet
– Behöver en ökad säkerhetsnivå
– Behöver ett välintegrerat hybridmoln
– Behöver moderna slutanvändartjänster

2 Modernisera din IT

Öka din molnanvändning

Detta är fasen där vi går från traditionella tjänster till tjänster som är native för molnet. Syftet är att modernisera din infrastruktur och många manuella komponenter ändras för att anpassas till standardiserade tjänster. Med andra ord går vi från att räkna servrar till att tänka heltäckande och använda SaaS-lösningar där det är möjligt.

Detta ger dig:
– Mer stabilitet
– Kostnadsbesparingar
– Skalbarhet

3 Möjliggör ny teknik

Skapa digitalt värde

Med ett robust ramverk och rutiner på plats är du nu redo att ändra data- och applikationsstrukturen för att få verkligt värde från dina data, både internt och externt.

Detta gör att du kan bygga nya applikationer snabbare och börja utnyttja avancerade analyser. Detta skapar grunden för nya digitala tjänster och lösningar.

Denna fas är för dig som:
– Utvecklar nya lösningar internt och externt
– Vill ha insikter från egna data
– Utnyttjar teknik för värdeskapande

4 Modernisera din verksamhet

Affärsvärde med användning av teknik

Data ger en unik möjlighet att vidareutveckla och kundanpassa både affärsmodeller och -strategier. Våra rådgivare har unika branschspecifika insikter och kan koppla ihop din tekniska position med dina drömmar.

Om du vill ha mer kunskap om:
– Digitala trender i din bransch
– Kundfront/-dialog
– Utnyttjande av data
– Effektivisering av den egna värdekedjan
– Hur man använder ny teknik

Quant Insight, M3 och Powercatch

Se alla våra webbinarier

Registrera dig
Mockup - webinar

Kundberättelser

Kundberättelser
Embriq + Kavli mockup

Kontaktpersoner