HybridaIT-lösningar

De tekniska förändringarna har under de senaste åren gett nya möjligheter att driva komplexa IT-miljöer. Detta har vi lång erfarenhet av, både när det gäller äldre och inbyggda molnlösningar. I kombination med vår branschspecifika kompetens har vi skapat en modern plattform som ger dig en heltäckande IT-drift.

Ett säkert ramverk som ger compliance, kontroll och effektivitet är särskilt viktigt för våra kunder när de flyttar sina tjänster till molnet.

Vi har därför utvecklat en landningszon som är lik för alla kunder, oavsett storlek. Samtidigt bygger vi all infrastruktur med hjälp av kod. Detta säkerställer enhetlighet i hela infrastrukturen och mycket god kontroll över dina resurser.

För slutanvändare har vi samlat ihop flera lösningar och tjänster från oss till ett paket för dina användare. Här levererar vi en fullskalig lösning med support och alla funktioner du kan förvänta dig, från utskrift och klienthantering till slutanvändarsupport dygnet runt.

Kärnsystemet i de allra flesta företag är deras ERP-system.

För många kunder har ERP-systemet följt med i många år, och i en tid då stabil drift inte får ske på bekostnad av den digitala utvecklingen, är det viktigt att ha en bra partner som garanterar stabil drift.

Vårt mål är att tillhandahålla stabila driftstjänster för befintliga ERP-lösningar, så att din organisation kan fokusera på processer och ny teknik istället för drift av den befintliga miljön.

Genom att låta Embriq hantera din ERP-lösning, säkerställer du stabil drift från våra driftcenter, som är specialbyggda för ERP-miljöer, samtidigt som vi kopplar äldre delar till molnet. Det gör att du kan utveckla nya digitala lösningar till din organisation och dina kunder i molnet, samtidigt som du behåller befintliga investeringar i våra datacenter.

Nätverk är länken mellan alla dina komponenter och tjänster.

Oavsett om trafiken går över internet eller ett lokalt nätverk, kommer det alltid att finnas några kritiska faktorer: stabilitet och bandbredd, samt säkerhet. Vi har arbetat med nätverk i datacenter, molnet och distribuerad utrustning under många år, och har samlat kompetens och erfarenhet för att täcka alla behov. Från satellittrafik till säkra nät som godkänts av NSM – vi kan erbjuda anslutningsmöjligheter och stabilitet.

Vi har utvecklat branschspecifika lösningar som säkerställer att du får stordriftsfördelar och stabilitet, utan att kompromissa med funktionaliteten.

Vi strävar efter att bygga nätverk som är utformade för morgondagen, så att vi täcker alla dina behov och att din organisation kan växa tillsammans med oss.

För de av våra kunder som inte kan eller vill ta steget till molnet har vi flera fullskaliga datacenter på norsk mark.

Vi tillhandahåller kapacitetstjänster till stora organisationer och har specialiserat oss på att bygga datacenter som tillgodoser unika behov.

Med detta fokus på hybridscenarier har vi fantastiska lösningar och kapacitet att leverera fullskaliga hybriddatacenter. Detta gör det möjligt för oss att täcka alla behov, antingen i form av teknik för tjänster som inte kan köras i molnet eller på grund av lagar och regler som din organisation är föremål för i samband med datalagring.

Utvald tjänst

Modern Workplace

Vi tillhandahåller IT-lösningar som hjälper datadrivna verksamheter att optimera sin konkurrenskraft.

Läs mer
Stock photo mann med ipad på fjelltopp
Embriq elements and symbols

Kontaktpersoner