Smart Metering OperationsGör ditt nät riktigt smart

Smart Infrastructure Operations

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom smart mätning. Sedan början av 2008 har vi drivit kommunikationsinfrastrukturen för 300 000 mätpunkter och levererat validerade mätvärden för hög träffsäkerhet till våra kunder. Idag har vi en väl anpassad driftprocess som bidrar både till ansvaret för insamling — och leverans av färdiga validerade mätvärden. Med vår processkompetens och vår driftrutin kan vi hjälpa dig att etablera en lokal driftmiljö eller ta ansvar för driften under överenskomna perioder. Vi använder oss av självutvecklade processverktyg för insamling och hantering av mätdata. Dessa är anpassade till de processer som är avgörande för fungerande hantering av mätdata, där leveranskvalitet och effektivitet är avgörande.

Smarta nättjänster

Globala klimatförändringar är ett gemensamt samhällsansvar och kommer att medföra stora omställningar inom energisektorn. Framtidens elnät står inför helt nya krav på realtidsdata och tillståndsinformation, samtidigt som kraven på drift och leveranskvalitet skärps. Vår gedigna bakgrund inom energisektorn gör oss till en kompetent, innovativ och framtidsorienterad samarbetspartner. Vår erfarenhet av energisektorn gör oss till en innovativ partner som levererar skalbara tjänster.

Meter Data Management

Vi erbjuder marknadens bästa lösningar för hantering av mätdata och avancerad nätinformation. Genom att koppla mätdata med affärsprocesser kan nätägare på ett kraftfullt sätt utnyttja investeringar i mätutrustning. Våra lösningar är flexibla och stöder framtida val av teknik och kommunikation. Vi erbjuder naturligtvis stöd för flera användare, så att nätbolag kan ha gemensam drift, och lösningarna kan anpassas som SaaS.

Kontaktpersoner

  • Martin Sellman

    Chef för Services

    (+46) 768 29 10 75

    Kontakta mig

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.