Energikrisen är här -
Vi måste nyttja nätet bättre!

Framtiden är grön och elekrifierad, men

Nätet är fullt!

Elnätsföretagen behöver säga nej till ny industri som vill ansluta sig till nätet. Det är därför avgörande att vi nyttjar vårt befintliga distributionsnät på ett bättre sätt, samtidigt som vi har koll på eventuella risker. Svaret på hur man gör detta är användande av realtidsdata från nätet och avancerad programvara. Vi kallar det Distribution Network Analytics.

Distribution Network Analytics