Kraftkrisen er nå -
Vi må utnytte nettet bedre!

Fremtiden er grønn og går på strøm, men

Nettet er fullt!

Nettselskapene må si nei til ny industri som trenger tilknytning til nettet. Det er derfor avgjørende at vi utnytter det eksisterende distribusjonsnett bedre, samtidig som vi har kontroll på mulige risikoer. Løsningen er å ta i bruk realtidsdata fra nettet og avansert programvare. Vi kaller det Distribution Network Analytics. 

Distribution Network Analytics