Hopp til innhold

Kundeinteraksjon

Sluttkundene endrer adferd ved elektrifisering med elbiler og installasjon av egne solceller. Nettselskapene står i kjernen av denne utviklingen. De er avhengig av riktig bruk av IT for både å henge med, men også for å ligge i forkant av denne utviklingen. Når sluttkunden initierer endring kreves det både mer effekt og energi. Som nettselskap får du en miks av en lokal produksjon, ladeinfrastruktur og kundens smarte løsninger i huset. Sistnevnte løsninger prøver å optimalisere kundens forbruk på andre premisser enn det som er optimalt for et nettselskap. Samtidig har vi en «digital» generasjon av sluttkunder som har helt andre forventninger til automatiserte tjenester enn tidligere generasjoner.

Nettselskapene er premissgiver for både fornybar produksjon, elektrifisering av transport og endrede forbruksvaner. I den forbindelse er digitalisering av kundeprosessen essensiell, hvor hoveddelen av henvendelsene skal kunne besvares automatisk.

Nettdrift i sanntid

For å isolere feil raskere og predikere kommende feil, må informasjon sammenstilles. Dette gjelder for eksempel informasjon fra vern, lokalkontroll, RTU’er, AMS-målere, nettstasjonsovervåkning med lokale værforhold, informasjon fra sluttkunder, sosiale medier og historiske dronefoto med tilstandsanalyse. Dette vil føre til at deler av nettet kan spenningsettes raskt, og feilsøkingen kan gå fortere.

Data kan også brukes til å kontinuerlig oppdatere nettmodeller. Dette gir for eksempel driftssentralen mye mer presis informasjon om nettet til enhver tid.

For å realisere de to eksemplene ovenfor er det noen viktige forutsetninger som bør ligge til grunn:

  • Det ene er tilgjengeliggjøring av data. Mye tid går til å utvikle spesialintegrasjon mellom de ulike leverandørenes applikasjoner. Fleksible integrasjonsløsninger, standardisering av grensesnitt og ikke minst felles datamodeller for kjernedata er viktig for innovasjonssirkelen. Tilgjengeliggjøring av data er drivstoff til innovasjon. Det gjelder ikke bare innsamlede data, men i like stor grad utlede data fra ulike applikasjoner. Vi ser at dette er et hinder for fremdriften i utviklingen innen bransjen.
  • En annen grunnforutsetning er IT-budsjettene. Det innebærer både om IT-budsjettenes størrelse, og riktig bruk av IT budsjettet. Stigende budsjetter er ikke alltid populært. Men for nettselskaper finnes det få andre muligheter til å møte fremtiden, uten å justere opp størrelsen på IT-budsjetter i forhold til det de i dag bruker på «jern & metall». Dette må forankres på styrerommet og operasjonaliseres i gode budsjetter som gir insentiver til de riktige investeringene i nettselskapene. Innenfor disse budsjettene må nettselskapene også få på plass IT-sikkerhet og compliance som samsvarer med den rollen de har som driftere av samfunnskritisk infrastruktur.

Myndighetenes regulering av bransjen

Det siste jeg vil nevne er myndighetenes regulering av bransjen. Nettselskapene er sterk regulert siden de er naturlige monopoler, og reguleringsregime er veldig kompleks. Men med de utfordringene som bransjen står ovenfor både på produksjons- og forbrukssiden så bør regulator vurdere om nettselskapene bør for eksempel få utvidede muligheter til aktive tjenester ovenfor sine kunder som kan være til nytte både for nettselskapene, sluttkunden og samfunnet.

Kontaktpersoner

Flere artikler