Vi säkerställer stabil drift av dina mest kritiska system

Behåll inflytandet över den mest kritiska delen av verksamheten.

Drift av ERP-system

Embriq erbjuder säker drift av dina ERP-system. Detta möjliggörs genom vår spetskompetens inom systemen i kombination med den senaste infrastrukturen, som finns i våra datacenter. Flera av de moderna ERP-systemen levereras idag både som vanliga lösningar i public cloud och som Software as a Service (SaaS).

SaaS-lösningar levereras utan koppling till en specifik molnleverantör, och dessa kallas ofta för self hosted cloud edition osv. Automatiska uppgraderingar tas om hand av leverantören i båda fallen. Dessa lösningar ger dig som kund större flexibilitet vid interaktion med omgivande system än vid användning av public cloud.

Self hosted cloud edition kan köras på Private Cloud som levereras av Embriq. Detta är en tjänst där ni som kund betalar för den kapacitet som behövs. Lösningen kan enkelt skalas upp och ner efter behov.

Våra rådgivare hjälper er gärna med bedömningar av vilka lösningar som är bäst för ert företag.

Drift av äldre infrastruktur och programvara

Det finns flera IT-system som av olika skäl behöver förvaltning eller traditionell infrastruktur. För dessa system har Embriq lång erfarenhet av drift och övervakning, oavsett om det gäller IaaS i Public Cloud eller i våra egna datacenter. Våra modeller för traditionell IT-drift bygger på många års erfarenhet och kompetens. Vi levererar allt från underliggande infrastruktur till applikationsdrift. Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa modellerna för deras miljö.

Infor M3, nordisk driftmiljö

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och mycket hög kompetens inom Infor M3 och IBM i. Vi hanterar din driftmiljö på ett sätt som du vill – från våra datacenter i Norge och Sverige.

Läs mer

Proaktiv drift
Vi säkerställer proaktiv och komplex drift av krävande miljöer från våra norska datacenter. Vi vet mycket väl att det är dina kärnsystem, som är oerhört viktiga för din verksamhet, det handlar om. Med proaktiv drift upptäcker vi utmaningar som kan påverka din verksamhet – och hantera detta innan problem uppstår.

Lokal kompetens
Med lokal kompetens i Norge som förstår din verksamhet levererar vi de affärskritiska lösningar du behöver. Våra medarbetare har mycket lång och omfattande erfarenhet inom IBM i, och från våra norska datacenter levererar de det bästa som står att finna inom kompetens på området i Norge.

Tjänster vi tillhandahåller
Vi övervakar och driver infrastrukturer i IBM Power i och Infor M3, oavsett om den finns hos dig eller levereras från vår redundanta infrastruktur och kapacitet. Driftbehov för associerade Windows-servrar tar vi också hand om, om du önskar. Vi hjälper till med säker förändringshantering i enlighet med godkända processer, och om fel skulle uppstå, kommer vi att arbeta med ärendet tills felet är åtgärdat. Mimix hanteras av våra certifierade tekniker, och vi testar att redundansen fungerar regelbundet. Hjälp med själva applikationen kan tillhandahållas av våra applikationskonsulter.