Quant InsightAnalys av IoT- och mätardata för energibolag

Fullständig översikt över distributionsnätverk baserat på dina egna data. Det innebär effektivare nätdrift och bättre underlag för framtida investeringar.

Viktiga funktioner

Med hjälp av en rad olika funktioner, omvandlar Quant Insight företagets data till värdefulla insikter. Således kan du:

 • Reagera snabbare på händelser, minska arbetsbelastningen och förbättra framtida händelseförlopp.
 • Se händelser och kapacitet ur både ett realtidsperspektiv och ett historiskt perspektiv.
 • Analysera och presentera nuvarande och framtida energianvändning och balans.
 • Få en snabb översikt över alla data från anslutna mätpunkter och transformatorstationer.

Kontakt oss

Ökad effektivitet

Programvaran låter dig visualisera larm och händelser på kartan som finns på kontrollpanelen, vilket möjliggör effektiv drift av distributionsnätet. Kartan visar alla typer av händelser, tider och förhållanden relaterade till transformatorstationen. Detta ger dig:

 • Snabb översikt över elnätet i händelse av strömavbrott.
 • Förbättrad kvalitet på tjänsteleveransen genom händelseövervakning.
 • Möjlighet att granska historiska problem med hjälp av replay-funktionen.
 • Möjlighet att använda meteorologiska data för att förbättra dina tjänster.

Investeringsanalys

Quant Insight analyserar historiska, nuvarande och framtida prestationsnivåer inom kraftdistributionsnätet.

 • Samlar in data om användning och produktion och jämför dem sedan med kapaciteten hos en sekundär transformatorstation.
 • Använder data från slutanvändare som grundlag för risk- och sårbarhetsanalys.
 • Analysera lastkapaciteten och ta reda på vad som händer om till exempel en av transformatorstationerna måste förse tio nya elenheter och tjugo nya hushåll med el.

Användningsområden

Quant Insight har ett antal användningsområden som hanterar en rad olika utmaningar relaterade till:

 • Händelsehantering
 • Kapacitetshantering
 • Jordfelshantering
 • Balanskontroll
 • Datakvalitet
 • Mätarkommunikation
 • Reaktiv effekt
 • Översikt över mätpunkt
 • Läs mer om Quant

Kontaktpersoner