Vi bloggar omteknologi

Nätbolagen ska säkerställa stabil strömförsörjning, både vid extremväder och under omställningen till det elektriska samhället, och därför kan nätbolagen bli samhällets klimathjältar.