Hopp til innhold
image of Thomas Pettersen and Stein Ola Bergheim

Svært fornøyde: Thomas Pettersen (t.v.), Adm. dir. i Rejlers Norge og Stein Ola Bergheim (t.h.), Styreleder Smarthub AS og representant for selgende aksjonærer, er begge svært fornøyde med avtalen hvor Rejlers overtar 100% av aksjene i Smarthub AS og viderefører driften i selskapet innenfor Rejlers sitt totalkonsept for driftstjenester rettet mot kritisk infrastruktur.

Overtar driften av 153.000 smarte målere

Smarthub AS leverer innsamling, kvalitetskontroll, distribusjon og administrasjon av data fra ca 153.000 smarte målere for 10 nettselskaper i Møre og Romsdal. De samme 10 nettselskapene utgjør også eierne av Smarthub AS. Avtalen som ble signert i dag innebærer at Embriq overtar 100% av aksjene i selskapet, inkludert driftskontraktene som selskapet har med de 10 nettselskapene.

– Vi er meget godt fornøyd med at virksomheten i Smarthub AS videreføres av Embriq som har bred kompetanse og langsiktige offensive planer innen denne type tjenesteorientert drift av kritisk infrastruktur, sier Stein Ola Bergheim, styreleder i Smarthub AS.

Nordens ledende uavhengige tjenesteleverandør for IoT infrastruktur     

Driftskontraktene som Smarthub AS har med nettselskapene vil i tiden som kommer fases over til Embriqs storskala tjenesteplattform for IoT infrastruktur. Her er driftsplattformen Quant er et sentralt verktøy for å produsere tjenester som omfatter smarte målere, multinstrumenter og andre IoT sensorer med mål om mer effektiv drift av samfunnskritisk infrastruktur. Gjennom avtalen vokser Embriq sin portefølje av smarte målere som tilføres tjenester fra Quant til over 2 millioner målere i Norden, hvorav ca 400.000 av disse inngår i Rejlers sitt totalkonsept for driftstjenester. Rejlers befester derved posisjonen som en ledende uavhengig leverandør av tjenester og drift for IoT-infrastruktur i Norden.

– Embriq er meget godt fornøyd med denne avtalen. Vi skal være en ledende leverandør av hele tjenestespekteret knyttet til digitalisering av fysisk infrastruktur og med denne transaksjonen så befester vi vår posisjon på dette området, samt at den gjør oss enda bedre stilt til å kunne konkurrere om nye tilsvarende kontrakter i det nordiske markedet fremover, sier Thomas Pettersen, Adm.dir. i Embriq.

Regionskontor i Molde      

Gjennom kjøpet av Smarthub AS så overtar Embriq tre ansatte som vil opprettholde arbeidssted i Molde, midt i en region med mye spennende fremtidig utvikling og tøffe krav til bærekraftige løsninger.

– Med dette etablerer vi også et regionskontor for hele Embriq på Nord-Vestlandet. Denne regionen er svært spennende og vi ser stort potensiale her, blant annet ift. fremtidig elektrifisering av sjøtransport og havbruksnæringens mange og avanserte behov, sier Espen Kåsin, Direktør i Energy, Embriq.

Molde city


Om avtalen      

Avtalen er inngått mellom Rejlers og eierne av Smarthub AS og innebærer at Rejlers overtar 100% av aksjene i Smarthub AS. Aksjene overtas med virkning fra 1/1-2020.

Om Smarthub AS

Smarthub AS ble etablert i 2012 av 10 nettselskaper i Møre og Romsdal: Mørenett AS, Istad Nett AS, Neas AS, Nordvest Nett AS, Rauma Energi AS, Sunndal Energi KF, Sykkylven Energi AS, Stranda Energi AS, Nesset Kraft AS og Sandøy Energi AS. De samme 10 selskapene utgjør også dagens eiere og utgjør selskapets kunder for leveransene av datainnsamling, kvalitetskontroll, distribusjon til Elhub og administrasjon av målerservice, ihht. forskrift om AMS.

Flere artikler