Green digital energymade smart

Digitaliseringen av energisektoren

Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten stadig øker. Embriq har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene energiselskapene står ovenfor. Vi har bred IT-kompetanse og vet hvordan IT skal benyttes for å optimalisere driften av et energiselskap. Samtidig har vi omfattende erfaring fra de fleste områder innen transmisjon og distribusjon av elkraft og tilbyr konsulenttjenester innen hele denne verdikjeden. Vår kombinasjon av kompetanse er unik.

Caser

How to make the meter Great again

De siste årene har Norge gjennomført bytte fra gamle manuelt leste analoge målere til moderne digitale målere. Regelverket stiller krav til et bredt spekter av funksjonalitet. Tidlig i utrullingen var det stor fokus på teknologien og spesifikasjonene på selve måleren – samt komplekse utrullingsprosjekter med mye logistikk.
Fokus har imidlertid raskt dreiet over på hvordan takle datamengdene – og hvordan dra nytte av dataene som mottas fra målerne. Utformingen og implementeringen av den norske datahuben (Elhub) var også avgjørende for å forstå behovet for moderne IT-systemer. Fokus er nå på verdiskaping – hvordan implementere nye IT-prosesser med optimal bruk av måledata. Les mer om hvordan strømmålern ble «Great Again»

Les mer

Kontaktpersoner