Green digital energymade smart

Digitaliseringen av energisektoren

Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten stadig øker. Embriq har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene energiselskapene står ovenfor. Vi har bred IT-kompetanse og vet hvordan IT skal benyttes for å optimalisere driften av et energiselskap.

Vår plattform Quant den mest brukte i bransjen for håndtering og innehenting av IOT og målerdata. Quant tilbyr sikker håndtering og bearbeiding av data for et stort antall digitale måleenheter og kombinerer dette med en komplett Elhub-tilpasset integrasjon.

Digitalisering av infrastruktur og drift av nye konsepter som utfordrer tradisjonell IT er en del av vår hverdag.

Caser

Elektrifiseringen av samfunnet – er nettselskapene klare?

Elektrifisering av samfunnet skyter fart, men er nettselskapene, som skal sørge for kapasitet i strømnettet, klare for den store omveltningen? Hvis ikke samfunnet skal få store kostnader som følge av omfattende investeringer i nettet, må det gjøres riktige og smarte valg. IT, sensorer, digitalisering og smidig organisasjon er nødvendige områder for fremtidens nettselskap. Omveltningen til det digitale og fleksible nettselskap har så vidt startet.

Les mer

How to make the meter Great again

De siste årene har Norge gjennomført bytte fra gamle manuelt leste analoge målere til moderne digitale målere. Regelverket stiller krav til et bredt spekter av funksjonalitet. Tidlig i utrullingen var det stor fokus på teknologien og spesifikasjonene på selve måleren – samt komplekse utrullingsprosjekter med mye logistikk.
Fokus har imidlertid raskt dreiet over på hvordan takle datamengdene – og hvordan dra nytte av dataene som mottas fra målerne. Utformingen og implementeringen av den norske datahuben (Elhub) var også avgjørende for å forstå behovet for moderne IT-systemer. Fokus er nå på verdiskaping – hvordan implementere nye IT-prosesser med optimal bruk av måledata. Les mer om hvordan strømmålern ble «Great Again»

Les mer

Kontaktpersoner

 • Espen Kåsin

  Direktør Services & Software

  (+47) 415 35 950

  Kontakt meg
 • Jens Haug

  Direktør Produkt og Plattform

  (+47) 913 61 495

  Kontakt meg