Green digital energymade smart

Digitaliseringen av energisektoren

Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten stadig øker. Embriq har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene energiselskapene står ovenfor. Vi har bred IT-kompetanse og vet hvordan IT skal benyttes for å optimalisere driften av et energiselskap. Samtidig har vi omfattende erfaring fra de fleste områder innen transmisjon og distribusjon av elkraft og tilbyr konsulenttjenester innen hele denne verdikjeden. Vår kombinasjon av kompetanse er unik.

Caser