Hopp til innhold
Portrett Lars Eirik Olsen - Nettalliansen, Quant

Nettalliansen er en strategisk allianse som er eid av 30 små og mellomstore nettselskaper over hele landet. Selv om det enkelte nettselskap i alliansen er relativt lite i størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i det norske energimarkedet – og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn.

Nettalliansen strategi er å gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte. De fungerer dermed også som en felles innkjøpssentral, og handler i både materiell og IT-løsninger.

Ifølge Lars Eirik Olsen, Nettalliansens prosjektsjef, har de siste årene gått til å gjennomføre et digitaliseringsløp hvor de har løftet sine selskaper inn i en moderne hverdag. For å gjøre prosesser så smidige som mulig skal de standardisere og sørge for at alle selskapene driver på samme vis.

– Digitalisering er en evigvarende prosess, siden teknologiutviklingen beveger seg i rekordfart. Vi jobber derfor kontinuerlig for å videreutvikle vår bransjeløsning og dermed dekke IT-behovene selskapene har i fellesløsninger. Med 30 forskjellige selskaper under én paraply er det en stor fordel at alle har like arbeidsprosesser, sier Olsen.

I 2015 inngikk derfor Nettalliansen en samarbeidsavtale med Embriq for å implementere og drifte Nettalliansens 200.000 AMS-målere. I tillegg til AMS avtalen er Embriq en totalleverandør av IT drift til Nettalliansen og har full overvåkning av alle IT systemene fra driftssentere i Norge og Sverige. Som en del av den totale leveransen inngår også Quant Flow som alliansens integrasjonsplattform.

Nettalliansen

Profesjonell samarbeidspartner
Nettalliansen følger reglene for offentlige anbud, og valget av Embriq som leverandør skjedde derfor ikke over natten.

– Embriq danket ut de andre i konkurransen, fordi de var leverandøren som kunne levere på alt vi trengte. Vi er et lite selskap med åtte ansatte og representerer andre små selskaper, så vi har ikke det apparatet som kjempene i bransjen har. Nettopp derfor er en profesjonell samarbeidspartner som Embriq uvurderlig. Pris spilte selvfølgelig også inn, men det var langt fra den viktigste faktoren, sier Olsen.

Prosjektsjefen er veldig fornøyd med samarbeidet med Embriq, men innrømmer at det har vært uenigheter underveis. Han understreker imidlertid at uenighetene har blitt løst på gode måter hver gang, og aldri gått på bekostning av samarbeidet der fokus alltid har vært å jobbe sammen om å få til de beste løsningene.

– Også profesjonelle forhold handler om å gi og ta, og det fungerer etter vår erfaring veldig bra. Det er akkurat sånn som det skal være, sier han og legger til: «Det er vanskelig å forutse hva som kan skje i bransjen, men det er også en av grunnene til at vi trenger en ekspert som Embriq. De har skikkelig kompetente folk som kan alt innen energi og IT.»

Nå nærmer det seg slutten på en av avtalene Nettalliansen har med Embriq. Olsen bekrefter at de, uansett utfall av neste anbud, kommer til å ha en relasjon til Embriq.

– Vi er veldig fornøyde med Embriq, så de skal helt klart være med i neste avgjørelsesprosess. Vi liker å jobbe sammen og håper på å holde den tette dialogen over lenger tid, sier han.

Om Nettalliansen
Nettalliansen startet opp i 2009 med åtte nettselskaper. Nå er de rundt 30 selskaper og selv om hvert enkelt selskap er relativt små i størrelse, så er de til sammen en av de største aktørene i energimarkedet i Norge. Nettalliansen jobber for å gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, ved å samarbeide tett og ha like prosesser.

Tjenestene Embriq leverer:
AMS-målere
Quant (Quant Insight og Quant Flow)
Office 365
Brannmurer
Full overvåking av IT-systemer

Flere artikler