Hopp til innhold
Jönköping Energi

Jönköping Energi Nät väljer system från Embriq som stöd vid införandet av nya generationens elmätare.

– Vi ser att Quant möter våra mättjänsters framtida behov att vara det moderna och digitala energibolag vi önskar. Quant kommer att ge verksamheten det stöd vi behöver för att effektivisera vårt uppdrag såsom övervakning med intelligent karta, avvikelsehantering och integration till arbetsordersystem, säger Lise-Lotte Melin, chef för Mättjänster på Jönköping Energi Nät AB.

En viktig faktor har också varit att Quant bygger på en modern integrationsmotor som ger verksamheten en förbättrad hantering av dataflöden till och från system samt möjlighet för kommunikation med framtidens digitala komponenter.

– Jönköping Energi Nät AB är en viktig kund för Embriq. Vi har samarbetat länge i flera olika projekt och är stolta att nu få leverera Quant. Vi ser fram emot att vara ett kunskapsstöd och fortsätta hjälpa Jönköping Energi Nät AB att effektivisera för framtiden, säger Tomas Esselin Marknadschef, Embriq AB.

Nya funktionskrav ligger bakom bytet

De kommande åren kommer Jönköping Energi att byta ut samt­liga elmätare hos sina 57 000 kunder. Anledningen är nya funktionskrav som ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025. Med de nya mätarna kommer kunderna att kunna ta del av detaljerad in­formation om energianvändningen via ett gränssnitt direkt från mätaren. De nya mätarna kommer även att ge en effektivare elnätsdrift och automatisk avbrottsregistrering. Den nya generationens smarta elmä­tare stödjer energiomställning­en i samhället och ger förutsättning­ar för användarna att bli mer delaktiga och aktiva.

Quant – Framtidssäkrat och flexibelt

Quant är en flexibel mätvärdesplattform som är framtidssäkrad och som hanterar förändringarna på elmarknaden på ett smart och smidigt sätt. Quant är integrerad med Elhub i Norge och Embriq följer noga utvecklingen av Elhub i Sverige. Quants insamlingsmotor hanterar flertalet mätartyper på den svenska marknaden och kan integreras till diverse MDM/KIS system. Kopplingarna sker via Drivers eller API. Quant är ett av marknadens mest effektiva system beträffande utveckling och anpassning till Smart Grid funktionalitet. I Norge är Embriq marknadsledande med lösningen och drygt femtio procent av alla mätvärden från Norges elnätsföretag hanteras genom Quant.

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Pettersen
VD Rejlers Norge

+47 950 22 323
thomas.pettersen@embriq.no

 

Lise-Lotte Melin
Chef för Mättjänster på Jönköping Energi Nät AB

070-199 16 03
lise-lotte.melin@jonkopingenergi.se

Flere artikler