Hopp til innhold
Bilde av solcellepaner, elbil og storby

Embriq styrker satsingen på avansert programvare til energibransjen – kjøper Resight og Enitech. Selskapenes unike kompetanse, teknologi og plattformer styrker Embriq på veien til å bli en internasjonal programvare- og tjenesteleverandør til energibransjen.

Elektrifisering og digitalisering

Energibransjen står foran betydelige endringer drevet at klimamålsetninger, bærekraft, elektrifisering og helt nye forbruksmønstre. Sammen med en rivende utvikling av metoder og verktøy innen programvareutvikling gir dette akselerert digitalisering av nettselskapene.  Embriq er en betydelig aktør innenfor digitalisering av energibransjen med sterkt fokus på programvareløsninger, rådgivning og tjenester. Gjennom kjøp av selskapene Resight og Enitech vil Embriq styrke denne posisjonen i Norden.

Powercatch – Digitalisert arbeidsflyt, internasjonal ekspansjon

– Digitalisert arbeidsflyt i nettselskapene blir helt vesentlig fremover. Det blir mer dynamikk i sluttkundenes tilknytning til elnettet ved behov for lading, bruk av batteriteknologi og lokal produksjon, sier Thomas Pettersen, CEO i Embriq. Gjennom oppkjøp av Resight og deres Powercatch plattform vil vi sammen med vår egen Quant plattform få en svært sentral rolle i denne utviklingen hos våre kunder i Norden, fortsetter Pettersen. En viktig tilleggsdimensjon er at Powercatch er tilknyttet Atlassians digitale plattform og har derfor betydelig potensiale for internasjonal satsing også utenfor Norden.

–  Resight har hatt en eventyrlig utvikling gjennom flere år og i denne perioden hatt et svært positivt samarbeide med Embriq, sier Jørgen Bratting, daglig leder i Resight. Når vi nå skal ta Powercatch-plattformen inn i en videre ekspansjon både i Norge og internasjonalt så var det naturlig for oss å starte en dialog med Embriq, sier han. Vi kjenner hverandre godt og det er derfor med trygghet og motivasjon vi går inn i Embriq for å bidra til videre vekst sammen, avslutter han.

Enitech – IoT teknologi, avansert analyse

Endringer i elnettet hos sluttkundene har også store konsekvenser på både distribusjonsnettet, regionalnettet og transmisjonsnettet. Embriq er allerede svært godt posisjonert for datahåndtering fra måling hos ordinære sluttkunder. – Gjennom oppkjøp av Enitech og deres EMS10 vil vi også få hånd om data fra presisjonsmålere i utvekslingspunkter og produksjonsanlegg, sier Pettersen. Med en helhetlig programvareportefølje for forbruks- og produksjonsmåling, danner det grunnlaget for en strategisk posisjon rettet mot mer avansert analyse, prosjektering- og avansert drift av det komplette elnettet, avslutter Pettersen.

– Enitech AS ble stiftet våren 2019 med basis i programvaren EMS10. Godt kundesamarbeid har muliggjort utviklingen av neste generasjon, EMS NG, som er bygget opp rundt IoT teknologi og muliggjør sanntids avlesning av alle markedsledende presisjonsmålere. Vi gleder oss til å vokse videre sammen med Embriq også utenfor Norges grenser sier Martin Tan – Daglig leder i Enitech.

Om Embriq

Embriq er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester.  Vi leverer løsninger som hjelper komplekse og transaksjonsintensive virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft, innen bransjer som Energi, Industri og Retail. Embriq har over 180 ansatte og leverer tjenester i Norge og Sverige. Hovedeieren er Magnesium Capital, som investerer i teknologiselskaper med fokus på energitransisjonen og det grønne skiftet.

Om Resight

Resight er et programvareselskap som leverer forretningskritiske applikasjoner knyttet til arbeidsordre prosesser og samhandling innenfor nettselskap. Selskapet har over 50 nettselskaper på kundelisten i Norge og Sverige på plattformen Powercatch og har opplevd en betydelig vekst de siste årene. Selskapet har hovedkontor i Harstad og 21 ansatte fordelt på to lokasjoner, Harstad og Fredrikstad.

Om Enitech

Enitech er et programvareselskap som leverer innsamlingsprogramvare for presisjonsmålere til kraftprodusenter og nettselskap i Norge og Sverige. Selskapet har over 40 kraftprodusenter og nettselskap på kundelisten med plattformen EMS10. Selskapet har 7 ansatte i Arendal.

 

Kontaktpersoner


Embriq
Thomas Pettersen, Adm.dir. thomas.pettersen@embriq.no, +47 950 22 323

Resight
Jørgen Bratting, Daglig leder, jorgen@resight.no , +47 951 14 211

Enitech
Martin Tan, Daglig leder, martin.tan@enitech.no , +47 907 59 320

 

Read English version here

Kontaktpersoner

Flere artikler