Hopp til innhold
tekniskverkan_2

Quant Insight

– Vårt mål med Quant har alltid varit att erbjuda den mest flexibla och kostnadseffektiva Smart Grid-tjänsteplattformen på marknaden. Det ger flexibilitet för elnätsföretagen i utbyggnaden av Smart Metering, men även för framtida projekt som innebär att operativt värde genereras utifrån ny data som nu blir tillgänglig, säger Espen Kåsin, Direktör Energy på Embriq. Vidare säger Kåsin att Quant Insight representerar en portfölj av tjänster som ger helt nya möjligheter till proaktiv verksamhet och analys av distributionsnätet. Det inkluderar moduler för bland annat jordfelsanalys, kapacitetsberäkningar och på spänningskvalitet. – Vi är på väg att förverkliga det som har varit ett hett ämne i branschen i många år – hur man genererar mervärde från Smart Metering-data, avslutar Kåsin.

Effektiv elnätsdrift

– Tack vare elnätsinformationen i Quant Insight och våra egna analyser av mätdata kan vi kartlägga hur elanvändningen i våra elnät påverkas av till exempel fler solcellsanläggningar eller elbilsladdningar, säger Peter Ols, vice vd och Affärsenhetschef på Tekniska verken Linköping Nät AB. Informationen från systemet gör att vi bland annat kan lastutjämna vårt elnät, det ger oss fördelar där kapacitetsbegränsningar finns. Framför allt skapar samarbetet med Embriq en möjlighet för oss att tillsammans med våra kunder använda vårt nät så effektivt som möjligt, det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att bygga världens mest resurseffektiva region, avslutar Peter Ols.

Bra samarbete

– Embriq har under de senaste åren arbetat nära och konstruktivt med Tekniska verken Linköping Nät AB och erbjuder nu en marknadsledande och avancerad Smart Grid-tjänst via vår tjänsteplattform Quant Insight. Tekniska Verken har bidragit med sin insikt i hur man kan nyttja data från smarta mätare för att skapa effektiv elnätdrift och därigenom optimera investeringarna för elnätdriften. Vi ser nu fram emot att starta upp tjänsterna på den nordiska marknaden och fortsätter det goda samarbetet med Tekniska verken, säger David Westerlund, Utvecklingschef på Embriq.


Om avtalet

Avtalstiden är 1 år från avtalat startdatum. Därefter löper avtalet vidare med 1 år i taget med 3 månader ömsesidig uppsägningstid.

Om Tekniska verken Linköping Nät AB

Tekniska verken Linköping Nät AB är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.

Flere artikler