Hopp til innhold

I en tid som präglas av elektrifiering, nya kundbehov, lokal produktion samt ett ökat tryck på distributionsnätet är det av största vikt för nätbolag, och då även Jämtkraft, att få bättre insikt i användandet av elnätet. Jämtkraft ser likaså ett ökat behov av automatiserad datainsamling, digitaliserade processer och förenklad prognostisering för att kunna fatta snabbare och bättre beslut i en alltmer föränderlig värld.  

Detta var startpunkten i Jämtkrafts projekt ”Digital tvilling” som har utvärderat olika lösningar på marknaden och fungerat som underlag för parternas dialog och Jämtkrafts upphandling, där Embriq presenterade det vinnande konceptet.  

«Detta avtal är ett betydande steg i vårt digitaliseringsarbete. Vi hoppas att med Quant Insights hjälp få en bättre förståelse för hur vårt nät mår, se samband och ge oss bättre underlag i vårt beslutsfattande”, säger Jonas Olsson, projektledare på Jämtkraft. 

Reducera överbelastning av nätet med Quant Insight 

Syftet med samarbetet är i slutändan att kunna nyttja resurser, både personal och anläggningstillgångar, på ett effektivare sätt. Ambitionen är även att genom bättre insikt undvika överbelastningar och därigenom minska störningar i form av avbrott.  

Jämtkraft kommer att nyttja plattformen inom flera avdelningar med målsättning att förbättra det tvärfunktionella samarbetet. Allt med syfte att förbättra leveransen till slutkund.  Embriq, och dess expertis inom digitalisering av elnätsverksamhet, utför liknande uppdrag hos ett 20-tal andra nätbolag i Sverige/Norge. Bolaget upplever att många nätbolag ser samma möjligheter och vill realisera den potential som finns genom ökad digitalisering.  

”Det är oerhört glädjande att Jämtkraft tar detta utvecklingssteg tillsammans med oss på Embriq. Vi stärker vårt redan fina samarbete och fokuserar på den digitala utveckling som är högaktuell för bolagen i branschen. Vi kommer förse Jämtkraft med en lösning som gör att de kan driva verksamheten mer effektivt”, säger Carl Norelid, VD Embriq AB. 

Om Jämtkraft 

Jämtkraft Elnät ingår i Jämtkraft AB, som ägs av kommunerna Östersund, Krokom och Åre. Totalt sysselsätter koncernen närmare 500 personer. Jämtkraft Elnät AB har ca 63 000 slutkunder.

Om Embriq 

Embriq är en ledande leverantör av avancerad IT-drift, mjukvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi levererar lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva företag att optimera konkurrenskraften inom branscher som energi, industri och detaljhandel. Embriq har över 220 anställda och tillhandahåller tjänster i Norge och Sverige. 

Kontaktpersoner

Flere artikler