Quant Insight Analyse av IoT- og måler-data for energiselskap

Dine data - din innsikt

Full oversikt over distribusjonsnett basert på dine egne data. Det betyr mer effektiv nettdrift og bedre underlag for fremtidige investeringer.

Nøkkelegenskaper

Gjennom en rekke funksjoner, omgjør Quant Insight bedriftens data til verdifull innsikt. Dermed kan du:

 • Reagere raskere på hendelser, redusere arbeidsmengden og forbedre fremtidige hendelsesforløp.
 • Se hendelser og kapasitet i både sanntid og historisk perspektiv.
 • Analysere og presentere gjeldende og fremtidig strømbruk og balanse.
 • Få en rask oversikt over alle data fra tilkoblede målepunkter og transformatorstasjoner.

Kontakt oss

Økt effektivitet

Programvaren lar deg visualisere alarmer og hendelser i kartet på dashbordet, noe som muliggjør effektiv drift av distribusjonsnettet. Kartet viser alle type hendelser, tidspunkt og forhold knyttet til transformatorstasjon. Dette gir deg:

 • Rask oversikt over nettet ved eventuelle strømbrudd.
 • Bedre kvalitet på tjenesteleveransen gjennom overvåking av hendelser.
 • Mulighet til å gjennomgå historiske problemer ved bruk av replay-funksjonen.
 • Mulighet til å benytte meteorologiske data til å forbedre tjenestene dine.

Investeringsanalyse

Quant Insight analyser historisk, nåværende og fremtidig ytelsesgrad i kraftdistribusjonsnettet.

 • Samler data om bruk og produksjon for så å sammenligne det med kapasiteten i en sekundær transformatorstasjon.
 • Bruker data fra sluttbrukere som grunnlag for risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Analyser lastekapasiteten, og finn ut hva som skjer om en av transformatorstasjonene eksempelvis må støtte ti nye elektriske enheter og tjue nye husstander.

Applikasjoner  

Quant Insight har en rekke applikasjoner som håndterer et bredt spekter av utfordringer knyttet til:

 • Event-håndtering
 • Kapasitetsstyring
 • Jordfeilhåndtering
 • Balansekontroll
 • Datakvalitet
 • Målekommunikasjon
 • Reaktiv kraft
 • Oversikt over målepunkt
 • Les mer om Quant

Hvordan kan Quant Insight hjelpe ditt nettselskap inn i en digitalisert fremtid?

Vi ønsker velkommen til Webinar der Embriq presenterer de forskjellige applikasjonene i Quant Insight – verktøyet som tar ditt nettselskap inn i en digitalisert fremtid.

Agenda for Webinar:

 • Introduksjon og kort presentasjon av Embriq
 • Presentasjon av Quant produktportefølje
 • Demonstrasjon av Quant Insight
 • Våre tanker om det digitale nettselskap

Meld deg på her

Kontaktpersoner

 • Jens Haug

  Direktør Produkt og Plattform

  (+47) 913 61 495

  Kontakt meg
 • Espen Kåsin

  Direktør Services & Software

  (+47) 415 35 950

  Kontakt meg