PowercatchExecute on your data

Automatiserte arbeidsprosesser

Nøkkelegenskaper

Powercatch er en fremtidsrettet plattform for oppdrag og samhandling, basert på Atlassian Jira. Plattformen støtter de viktigste arbeidsprosessen for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. Powercatch samler alle oppdrag på ett sted, for bedre oppfølging, informasjonsflyt og mer effektiv drift:

 • Gir bruker en felles arbeidsflate for alle arbeidsprosesser
 • Et prossesystem og en arbeidsflate som dekker alle behov
 • Understøtter det agile nettselskapet og gir en smidig og moderne prosess
 • Smartere planlegging av arbeid i felt gir lavere felt-kost og høyere ESG-score
 • Bedre oversikt gjennom bedre rapporteringsverktøy og gode visuelle arbeidsflater
 • Kortere vei fra design av arbeidsprosess til iverksettelse
 • Godt grensesnitt for integrasjon med andre fagsystemer gjør arbeidet mer sømløst
 • Ta med punktet om oppdrag og arbeidsordrer for HMS, beredskap, AMS etc?

Kontakt oss

Automatisering gir effektivisering

Kartet er en sentral del av arbeidsflaten i Powercatch, både for planleggere og montører. Kartmodulen Mapit benyttes av planleggere og ressurstyrere, og kan vise:

 • Planlagte, pågående og utførte oppdrag

 • Nettselskapets infrastruktur (via integrasjon med fagsystem)

 • Ulike karttyper

 • Sporing av personell

Powercatch Mobile

Powercatch mobil gir montører ett verktøy å forholde seg til, som gir all informasjon som er nødvendig for å utføre og dokumentere arbeid i felt. Brukergrensesnittet er tilpasset mobile enheter, og er utviklet for Androids operativsystem.

 • Uavhengig av bakenforliggende system gjøres datafangst på samme måte for alle typer oppdrag

 • Oversiktlig oppdragsvisning i liste, kalender og kart

 • Sikker jobbanalyse og sluttkontroll innarbeidet i arbeidsordren

 • Timeregistrering og timeoversikt direkte i arbeidsordren

 • Kan brukes sammen med navigasjonsprogrammer

Kontaktpersoner

 • Jens Haug

  Direktør Produkt og Plattform

  (+47) 913 61 495

  Kontakt meg
 • Espen Kåsin

  Direktør Services & Software

  (+47) 415 35 950

  Kontakt meg