Hopp til innhold

Hva er egentlig Powercatch?
Powercatch er rett og slett et bedre planleggingsverktøy. Nøkkelen til et vellykket samarbeid ligger i å ha all relevant informasjon i én og samme arbeidsflate, skreddersydd for jobben som skal gjøres. Automatisering av spesifikke arbeidsprosesser forenkler kommunikasjonen mellom ansatte, de som styrer ressursene og de som jobber ute i felt. Powercatch er et resultat av den store etterspørselen av arbeidsordreløsninger, og det har vi valgt å løse med å tilby neste generasjons samhandlingsverktøy. 

I Powercatch får du muligheten til å dele informasjon og samhandle på tvers av avdelingene og prosjektene i virksomheten. Oversiktsbildet og arbeidsflatene (dashboards) er tilpasset den enkelte bruker, og har et enkelt grensesnitt som er tilpasset mobile enheter.

Intuitiv og smidig løsning gjør Powercatch enkelt å bruke
Planleggingsverktøyet fungerer som et bindeledd mellom alle fagsystemer – skreddersydd til rollen du har. Det fleksible systemet understøtter smidige, moderne og automatiserte arbeidsprosesser, og slik har vi gjort veien fra design av arbeidsprosess til iverksettelse kortere. Samtidig har vi gjort oversikten gjennom rapporteringsverktøy og gode visuelle dashboard tydelige.

Et fremtidsrettet og fleksibelt produkt bygd på plattformen Atlassian Jira
Powercatch er bygd på den anerkjente programvaren fra Altassian Jira og fungerer som selve ordremotoren. Tilleggsfunksjonalitet gjennom Jira apps (plugins) utvikles av Embriq, samt mobilappen for Android og iOS (for montøren). Det globale programvareselskapet anvendes i dag av 125.000 bedrifter verden over.

Støtter prosesser for utrulling og drift av smarte målere
Powercatch har vært mye brukt når det gjelder AMS-utrulling, og vi har utført mer enn 350.000 AMS-ordre i Powercatch siden 2016. Systemet støtter også øvrige arbeidsprosesser i nettselskapet som blant annet drift og feilhåndtering, kundeforespørsler, vedlikehold og større utbyggingsprosjekt.

Kundeportalen sørger for datainnhenting med kvalitet fra sluttkunder og samarbeidspartnere. Mobilappen henter data via montørene som jobber i nettet og støtter funksjonalitet for sikker jobb-analyse, bildetakning, vedlegg, timeføring, materiellforbruk, kjøring, navigasjon og augmented reality.

 

Her ser vi et eksempel på en arbeidsflyt for nett-drift. Den beskriver arbeidsordrens “livsløp” fra den oppstår til den er ferdigstilt. Ved å definere tilstander eller statuser kan vi i overgangen mellom disse, varsle brukere, delegere, kontrollere rettigheter, kontrollere at data fylles ut og automatisere en rekke operasjoner.

 

Integrasjon mot ulike fagsystemer
Den store styrken ser vi når vi integrerer mot andre systemer. Med robuste og standardiserte integrasjoner mot de mest utbredte fagsystemer opplever brukeren mindre klipp og lim, og lavere risiko for menneskelige feil. Montøren har kun ett verktøy å forholde seg til for alle typer ordre. APIene er moderne, robuste og vel utprøvd og kan enten kobles direkte eller mot Embriqs integrasjonstjeneste, Quant Flow, som støtter de vanligste ERP, KIS og NIS-systemene.

Ulike bransjer – like prosesser
Selv om Embriq har fokusert mest på kraftbransjen og spesifikt nettselskapene, så finnes det tydelige paralleller til andre bransjer, eksempelvis energi, olje og gass. Det handler i grove trekk om å planlegge arbeid, utføre det i felt, og dokumentere.. Selv om disse kan være veldig like, kan rammebetingelsene være ulike. 

OneCo har de siste 3 årene benyttet mange forskjellige arbeidsordre- og planleggingsverktøy til masseutrulling av 1,2 millioner strømmålere i Norge. På bakgrunn av denne solide erfaringen kan jeg på det sterkeste anbefale PowerCatch, som jeg anser som det beste produktet tilgjengelig i markedet i dag for dette formålet.

– Marius Gløersen, Prosjektleder i OneCo Elektro

Høydepunkter

1. Solid markedsposisjon 
– Stor etterspørsel etter arbeidsordreløsninger
– Digitaliseringsfokus
– Strategiske partnerskap

2. Høy kundetilfredshet
– Høy grad av åpenhet i kundeforholdet
– Verdsatt alternativ til gamle, proprietære løsninger

3. Fremtidsrettet og fleksibelt produkt
– Åpne grensesnitt og konfigurasjonsmuligheter
– Bygger på anerkjent programvare fra Atlassian
– Fokus på SaaS, DevOps-metodikk

4. Engasjerte og kompetente folk
– Høyt utdannede innenfor ulike fagområder
– Fokus på kunnskapsdeling, verdier og prosess

Embriq hjelper deg med å jobbe smartere med Powercatch
Høy kundetilfredshet utgjør stor grad av åpenhet i kundeforholdet. Powercatch er i dag et verdsatt alternativ til gamle, proprietære løsninger. Embriq har lang erfaring med skreddersydde oppsett av Atlassians produkter herunder Powercatch, og vi hjelper deg å tilpasse verktøyene til ditt behov. Vi ønsker å lette arbeidshverdagen til alle ansatte i nettbransjen, og har kombinert læring, ekspertise og behov i et og samme produkt. Våre plugins er spisset mot bransjen, og Embriq er glade for å kunne tilby disse til deres fornøyde kunder.

Les mer om Powercatch her.

Kontaktpersoner

Flere artikler