Hoppa till innehåll

Exakt vad är Powercatch?
Powercatch är helt enkelt ett bättre planeringsverktyg. Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete ligger i att ha all relevant information på en och samma arbetsyta, skräddarsydd för det jobb som ska utföras. Automatisering av specifika arbetsprocesser förenklar kommunikationen mellan anställda, de som hanterar resurserna och de som arbetar ute i fält. Powercatch är ett resultat av den höga efterfrågan på arbetsorderlösningar, och vi har valt att lösa detta genom att tillhandahålla nästa generations samordningsverktyg.

Powercatch ger dig möjlighet att dela information och samordna mellan avdelningar och projekt inom verksamheten. Översiktsbilden och arbetsytorna (dashboards) är anpassade till den enskilda användaren och har ett enkelt gränssnitt som är anpassat till mobila enheter.

Intuitiv och smidig lösning gör Powercatch lätt att använda
Planeringsverktyget fungerar som en länk mellan alla yrkessystem – skräddarsydda efter den roll just du har. Det flexibla systemet stöder smidiga, moderna och automatiserade arbetsprocesser, och på så vis har vi gjort vägen från design av arbetsprocesser till utförande kortare. Samtidigt har vi gjort översikten via rapporteringsverktyg och bra visuella dashboards tydliga.

En framtidsanpassad och flexibel produkt byggd på plattformen Atlassian Jira
Powercatch bygger på den ansedda programvaran från Altassian Jira och fungerar som själva ordermotorn. Ytterligare funktionalitet via Jira-appar (plugins) utvecklas av Embriq, liksom mobilappen för Android och iOS (för montören). Det globala mjukvaruföretaget används för närvarande av 125 000 företag över hela världen.

Stöder processer för utrullning och drift av smarta mätare
Powercatch har använts i stor utsträckning i samband med AMS-utrullning, och vi har utfört mer än 350 000 AMS-order i Powercatch sedan 2016. Systemet stödjer även övriga arbetsprocesser i nätbolaget, såsom drift och felhantering, kundförfrågningar, underhåll och större utbyggnadsprojekt.

Kundportalen ger datainhämtning av hög kvalitet från slutkunder och samarbetspartners. Mobilappen hämtar data via montörerna som jobbar i nätet och har stöd för funktionalitet för säker jobbanalys, bildtagning, bilagor, tidsregistrering, materialförbrukning, körning, navigering och augmented reality.

Illustrasjonstegning av Powercatch

Här ser vi ett exempel på ett arbetsflöde för nätdrift. Den beskriver arbetsorderns “livscykel” från den uppstår tills den är klar. Genom att definiera tillstånd eller statusar kan vi i övergången mellan dem meddela användare, delegera, kontrollera rättigheter, kontrollera att data anges och automatisera ett antal olika operationer.

Integration mot olika yrkessystem
Den stora styrkan upplever vi när vi integrerar mot andra system. Med robusta och standardiserade integrationer mot de vanligaste yrkessystemen slipper användaren en hel de klippa och klistra, och man får en lägre risk för mänskliga fel. Montören har bara ett verktyg att förhålla sig till för alla typer av ordrar. API:erna är moderna, robusta och välbeprövade och kan antingen kopplas direkt eller mot Embriqs integrationstjänst, Quant Flow, som stöder de vanligaste ERP-, KIS- och NIS-systemen.

Olika branscher – lika processer
Även om Embriq främst har fokuserat på elbranschen, och särskilt nätbolagen, så finns det tydliga paralleller till andra branscher, såsom energi, olja och gas. Det handlar i grova drag om att planera arbete, genomföra det i fält och dokumentera. Även om dessa kan vara mycket lika, kan ramvillkoren variera.

OneCo har under de senaste 3 åren använt många olika arbetsorder- och planeringsverktyg för massutrullning av 1,2 miljoner elmätare i Norge. Baserat på denna gedigna erfarenhet kan jag starkt rekommendera PowerCatch, vilket jag anser vara den bästa produkten som finns på marknaden idag för detta ändamål.

– Marius Gløersen, projektledare på OneCo Elektro

Höjdpunkter

 1. Solid marknadsposition 
  – Stor efterfrågan på arbetsorderlösningar
  – Fokus på digitalisering
  – Strategiska partnerskap
 2. Hög kundnöjdhet
  – Hög grad av öppenhet i kundrelationen
  – Uppskattat alternativ till gamla, proprietära lösningar
 3. Framtidsanpassad och flexibel produkt
  – Öppna gränssnitt och konfigurationsalternativ
  – Bygger på ansedd programvara från Atlassian
  – Fokus på SaaS, DevOps-metodik
 4. Engagerade och kompetenta människor
  – Högutbildade inom olika yrkesområden
  – Fokus på kunskapsdelning, värderingar och processer

Embriq hjälper dig att arbeta smartare med Powercatch
Nöjda kunder följer av en hög grad av öppenhet i kundrelationen. Powercatch är idag ett uppskattat alternativ till gamla, proprietära lösningar. Embriq har lång erfarenhet av skräddarsydd konfiguration av Atlassian-produkter, inklusive Powercatch, och vi hjälper dig att anpassa verktygen efter dina behov. Vi vill underlätta arbetsdagen för alla anställda inom nätbranschen och har kombinerat lärande, expertis och behov i en och samma produkt. Våra plugins är riktade mot branschen, och Embriq är glada över att kunna erbjuda dessa till sina nöjda kunder.

Läs mer om Powercatch här

Kontakter

Fler artiklar