Modernize

Når du er etablert i våre driftskonsept er tiden moden for å ta i bruk ny teknologi. Vi vil se på miljøet ditt kontinuerlig, og jobbe målrettet for å gi deg økt sikkerhet, mer skalerbare tjenester og ikke minst en lavere faktura. Ved å benytte ny teknologi fra skyen gjør vi din IT infrastruktur mer robust og sikker, samtidig som du kan starte veien mot en mer digitalisert forretning.

Forretningsprossess Rehost til Rebuild

Optimalisere ditt IT miljø

Vi jobber målrettet med rammeverk fra Amazon og Microsoft for å optimalisere ditt IT miljø. Vi ser på miljøet som en helhet, og definerer hvilken teknologi vi kan benytte som as-a-service tjenester. Dette flytter risiko for deg som kunde og oss som partner, samtidig som vi på sikt får et miljø som er enklere å drifte og håndtere for begge parter.

Miljøene vi etablerer etableres selvfølgelig med kode, og all infrastruktur oppdateres. F.eks oppgraderer vi alle OS til nyeste versjon juli, vi tagger miljøene etter kritikalitet, mapper tjenester mot applikasjon og sikrer en konsistens gjennom hele din digitale verdikjede.

Migreringsstrategi

 

 

Embriqs migreringsstrategi

Kontaktpersoner