Vi digitaliserarenergibranschen

Lösningen finns i din data

Det digitala elnätsföretaget

Dagens elnätsföretag står inför många framtida utmaningar som måste hanteras. Det gröna skiftet, lokal produktion, omfattande elektrifiering och kapacitetsbegränsningar på elnätet och alla dessa utmaningarna drabbar elnätsföretaget. Lösningen ligger i ökande takt av digitalisering och korrekt användning av data.

Embriq hanterar essentiella delar av värdekedjan av produkter och tjänster som ett elnätsföretag behöver och har en unik erfarenhet av komplexa digitaliseringsprocesser. Vårt erbjudande inkluderar mjukvaruplattformen Quant, smart mätning och IT-tjänster. Vår ambition är att vara din ledande partner på resan till att bli ett digitalt elnätsföretag.

Ta kontakt

Quant Insight - Analysera din data

Vill ni ha flexibilitet och ett proaktivt arbetssätt, digitalisera och ha ett effektivare användande av ert elnät, integrera era system och verksamhetsprocesser samt dra fördel av all er insamlade data? Quant Insight för ett smartare nyttjande av data är lösningen. Quant Insight består av ett antal moduler vilka ger elnätsföretaget helt nya möjligheter för proaktiv drift, styrning och analys av distributionsnätet. Det är genom data och kunddriven utveckling vi gör Smart Grid på riktigt.

Les mer

Quant Flow - integration och automatisering

Processer måste rationaliseras för att vi ska kunna dra full nytta av digitaliseringen. Automatisering kräver bra och obehindrad tillgång till data.
Data måste flyttas från var de uppstår till dit värdet av data kan hämtas ut. Det här skapar ett behov av goda integrationer och effektiva lösningar för datatransport.

Quant Flow är en sådan lösning. Huvudsyftet med Quant Flow inkluderar headend-integrationer, certifierade Elhub-integrationer och integrationer med viktiga affärssystem som kundinformationssystem (KIS) och arbetsordersystem (WOMS).

Quant Core - oberoende mätarkommunikation

Quant Core är ett mätdatasystem för insamling, kvalitetssäkring och drift av data från smarta mätare och andra IoT-sensorer. Plattformen är oberoende av din mätinfrastruktur och du är därmed garanterad en skalbar och framtidsinriktad lösning.

Mottagen data bearbetas enligt specifika behov. Data finns tillgängliga både via Quant-dashboard och genom flexibla, avancerade integrationsfunktioner som är relevanta för affärssystem som KIS. Lösningen är utformad i ett mångsidigt tänkande med förmågan att bearbeta insamlad data från en rad källor som gynnar olika behov.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom smart mätning och vi bidrar genom hela den digitala värdekedjan.
Med vår processexpertis och våra driftrutiner hjälper vi er att skapa en lokal driftsmiljö och vi kan med vår personal ansvara för er dagliga drift. Vi arbetar med insamling, mätdatahantering, avräkning, Ediel (EDI) och hanterar all kommunikation med marknadens aktörer genom Quant-plattformen. Genom att använda er av våra tjänster frigör ni er egen personal och säkrar att ni har rätt kompetens att arbeta med de verkliga utmaningarna som erat digitala elnätsföretag står inför nu och i framtiden.

Ett digitalt elnätsföretag är helt beroende av gedigen IT-drift. Embriq är en ledande tjänsteleverantör som tar ansvar hela vägen från hybridmolntjänster, IoT, nätverk och drift av applikationer. Vi hanterar och driftar alla dina IT-lösningar så att du kan koncentrera dig på att bygga framtidens energiföretag. Digitalisering av infrastruktur och drift av nya koncept som utmanar traditionell IT är en del av vår vardag. Det här ställer ständigt nya krav på oss när det gäller processer, effektivitet och leveranser.

Elektrifieringen av samhället tar fart men är elnätsföretaget, som ska tillhandahålla kapacitet i nätet, redo för den stora omvandlingen? Om inte samhället ska få stora kostnader till följd av omfattande investeringar i nätet, måste rätt och smarta val göras. IT, sensorer, digitalisering och agil organisation är nödvändiga områden för framtidens elnätsföretag. Omvandlingen till det digitala och flexibla elnätsföretaget har knappt startat.

Vill du veta mer?

Prata gärna med en av våra experter.

Jag vill bli kontaktad