Hopp til innhold
victoria og håvard - høstens interns

Victoria Mørkedal

Victoria Mørkedal

Fortell litt om deg selv!
Jeg heter Victoria og er opprinnelig fra Latvia, Riga. Jeg kom til Norge som en 18 år gammel utvekslingstudent og her har jeg blitt – 15 år senere. Jeg bor i Bærum med min mann og våre tre barn. Fritiden min går ofte til turer i skogen eller til en fjelltopp – helst med ski på bena. Jeg er utdannet innen regnskap fra Latvia og har en bachelorgrad fra Riga State Technical School. I Norge har jeg brukt de siste 5 årene på siviløkonomgraden min. Jeg har bachelor i Finans fra Handelshøyskolen BI og er snart ferdig med en mastergrad i business med fordypning i økonomi fra samme sted.

Hva har du jobbet med hos oss under internshipet?
En del av mine primæroppgaver var å bidra med utarbeidelse av ESG-rapporten som skal publiseres i begynnelsen av 2022. ESG er en engelsk forkortelse som står for Environmental (miljø), Social Corporate (sosiale forhold og rettigheter) and Governance (selskapsstyring). Det stilles i dag krav til at børsnoterte selskaper rapporterer om disse sentrale faktorene for å måle og vurdere bærekraftsarbeidet.

Jeg har i tillegg fått være med på å lage samt holde presentasjoner for ansatte og ledergruppen i Embriq. Har også fått oppgaver i forbindelse med månedsavslutning i økonomiavdelingen. Har i tillegg jobbet med mange mindre oppgaver underveis. Det har vært både lærerike og spennende oppgaver hele veien.

Hvordan kom du i kontakt med Embriq?
Embriq lyste ut internship-stillinger gjennom karriereportalen til BI. Når jeg kom over denne annonsen, skjønte jeg fort at det var en god match. Jeg brenner for ESG og alt som hører til tematikken og ønsket gjerne å jobbe med dette i praksis.

Hva synes du har vært det mest givende med internship, og hva som har vært det mest utfordrende?
Det mest givende har vært å få jobbe med ESG-rapporten som går ut på å dokumentere en bedrifts klimaavtrykk og hva man kan bidra med når det gjelder å redusere klimaendringene. Jeg opplevde at mine forslag og ideer ble tatt godt imot samtidig som at jeg fikk brukt mine kunnskaper innen faget jeg hadde i forrige semester på BI som handlet om ESG og business. Det er veldig gøy når man kommer fra skolebenken og får brukt kunnskapen man har tilegnet seg i praksis. Jeg opplevde tett oppfølging fra min nærmeste leder hele veien gjennom internshipet. Utfordringen var å holde presentasjon om ESG på et felles arrangement for ansatte og for et ledermøte, men dette gikk veldig bra.

Hva har du lært av å ha internship?
Jeg har lært om et spennende selskap i sterk vekst og posisjon innenfor digitalisering av energisektoren. Det er selskaper som dette som skal levere de teknologiske løsningene som kreves i det grønne skiftet. Her har jeg fått verdifull innsikt hvordan man kombinerer business, vekstmuligheter og ESG.

Hva er ditt beste tips er for andre studenter som ønsker internship hos bedrifter?
Vær åpen fra starten av internshipet om hva du brenner for og hvordan du kan bidra med din erfaring og kunnskap. Ikke vær redd for å ta ansvar. Spør eventuelt om hjelp underveis og bli kjent med menneskene i bedriften.

Håvard Stabell Somdal

Fortell litt om deg selv!
Jeg heter Håvard Stabell Somdal, er 25 år og kommer fra sørlandsperlen Grimstad (noe jeg for øvrig nevner så ofte jeg bare kan). Bor sammen med kjæresten på Ekeberg i en leilighet vi selv har pusset opp og innredet. Utenom arbeid og skole er det fotball (spesielt favorittklubben Chelsea) som tar opp tiden. Jeg ser, hører og leser det meste jeg kommer over som gjelder Premier League. Studerer ledelse og organisasjonspsykologi (Master of Science) på Handelshøyskolen BI med en bachelor i HR og personalledelse i bunn. Har tatt bevisste valg gjennom hele studietiden og gjennom flere internships, og spesialiserer meg på Talent Acquisition og rekruttering som en del av mine valgemner.

Hvordan kom du i kontakt med Embriq?
Som en del av studieløpet mitt fikk vi blant annet muligheten til å ta et intership. Embriq dukket opp på BI sine karrieresider i etterkant av en karrieredag – og denne jobben var rett og slett midt i blinken for meg. Internshipet gikk ut på å arbeide med employer branding og rekruttering i IT-bransjen, noe jeg var veldig interessert i å jobbe med. IT er jo tross alt den nye olja og vi kan vel alle enes om at det kommer til å skje mye i bransjen de neste årene.

Hva har du jobbet med hos oss under internshipet?
I tiden min hos Embriq har jeg fått være med på akkurat det jeg ønsket å jobbe med; rekruttering og employer branding fra A-Å. I rekrutteringsøyemed har vi hatt fokus på å vurdere innkommende søknader og gjennomføre eksternt søk etter aktuelle kandidater ved hjelp av LinkedIn Recruiter. Videre derfra kaller vi aktuelle kandidater inn til en prat med rekrutterende leder og oss i HR. Er det en god match så fortsetter man prosessen.

Når det kommer til employer branding-delen av det hele har jeg fått holde i people stories-prosjektet som selskapet har gående hvor hensikten er å vise frem folka bak Embriq. I tillegg til dette har jeg fått være med på utarbeidelsen av høstkampanjen som akkurat har gått live i SoMe og andre relevante kanaler. Sammen med min «mentor» Eilin Hambro har jeg også fått være med på planlegging og gjennomføring av diverse arrangementer som for eksempel itDAGENE på NTNU og JavaZone. Utenom rekruttering og employer branding har jeg også fått bidra til oppdatering av diverse interne dokumenter som for eksempel Embriqs egen HMS-håndbok.

Hva synes du har vært det mest givende med internshipet, og hva har vært det mest utfordrende?
Det aller mest givende med et internship i Embriq har vært å oppleve hvordan et selskap i sterk vekst med solide ambisjoner jobber for å nå målene sine. Det er fokus på kvalitet og profesjonalitet i alle ledd, noe som har smittet over på meg og jobben jeg har lagt ned i disse åtte ukene. Samtidig som det er givende å jobbe med utrolig dyktige folk man lærer nye ting av hver eneste dag, er det også utfordrende. Alt i alt har det vært åtte uker som har gitt meg erfaring og bekjentskap jeg uten tvil kommer til å ta med meg videre i karrieren min og verdsette svært høyt.

Hva syns du har vært mest spennende (og uventet) å jobbe med i Embriq?
Jakten på gode utviklere som er veldig ettertraktet. Her er markedet tøft og det er kamp om de gode hodene. I dialog med potensielle kandidater må vi fremstå som det beste alternativet de har, og tiltrekke oss de riktige kandidatene. Det gøyeste med rekruttering er å møte nye mennesker i intervjusettinger og bli bedre kjent med dem. På den måten får man innblikk i en persons liv og bransje de har jobbet med – og på den måte se om det foreligger en god match.

Hva har du lært av å ha internship?
Hva er det jeg ikke har lært? Nei da. Først og fremst har jeg fått omsatt tillært kunnskap fra skolebenken til praktisk kompetanse. Jeg har fått styrket interessen for kvalitet i alle ledd i rekrutteringsprosesser. Jeg vil også trekke fram Eilin Hambro som har vært min mentor gjennom hele oppholdet hos Embriq. Vi har samme bachelorgrad, men måten hun jobber på er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Jeg har rett og slett lært at jeg må bli mer som Eilin for å få det til! 😊

Samtidig som jeg har lært mye om rekruttering, employer branding osv., har jeg også lært ting om meg selv. Jeg føler at jeg har utviklet meg på flere områder og skulle ønske jeg fikk åtte uker til (om ikke mer) for å fortsette utviklingen både faglig og personlig!

Hva er ditt beste tips er for andre studenter som ønsker internship hos bedrifter?
Finn deg et lite/mellomstort selskap hvor du blir sett, hørt og får blitt med på så mye som mulig! For min del traff jeg perfekt hos Embriq. Her får man snakke med alt fra sine nærmeste kolleger til administrerende direktør og eksterne stakeholders. Det blir større rom for å stille de «dumme» spørsmålene og man får oppfølging når man trenger det. Avslutningsvis vil jeg gjerne rette en stor takk til alle i Embriq som har tatt meg imot med åpne armer og involvert meg i sine arbeidsliv som om jeg var en av dem.

Kontaktpersoner

Flere artikler