Hopp til innhold

Skrevet av: Thomas Pettersen, administrerende direktør i Embriq

I den nye energimeldingen beskriver regjeringen sine ambisjoner og prioriteringer i tiden som kommer, målet er å drive politikk som gjør at Norge innfrir sine internasjonale klimaforpliktelser, og å bidra til økt verdiskapning. I det ligger det blant annet å skape flere arbeidsplasser.

Mangelen på rett kompetanse

Det er for tiden god vekst i norsk økonomi, og vi har et ansvar for å drive den videre. Men, en stor utfordring, er mangelen på rett kompetanse. Mange bransjer står i kø for å kapre arbeidskraft, både talenter og nyutdannede. Dette er samtidig med at det for tiden både er lite ledig kapasitet og lav arbeidsledighet. At dette også gjelder vår aller viktigste næring, energibransjen – er et stort og voksende problem.

Det er ulike grunner til det;

Flere av tiltakene for å nå klimamålene innebærer økt bruk av teknologi, og nye måter å jobbe på. Kompetanse som kan koble teknologi inn mot virksomhetene er derfor helt avgjørende. I dag utdanner man seg til enten IT-ingeniør eller Elkraftingeniør, men det er langt fra nok. Vi trenger dedikerte folk som kan sette teknologi inn i forretningsmessig kontekst, men det er enda en lang vei å gå før vi kan snakke om å møte kompetansekrav

En annen betydelig utfordring i bransjen er den økende gjennomsnittsalderen, og med det et uunngåelig generasjonsskifte. Ikke et vondt ord om den eldre garde, de sitter på uvurderlig kunnskap og erfaring vi fortsatt har god bruk for, men det er avgjørende at ny teknologi tas riktig og skikkelig i bruk. Skal vi utnytte alle de som nærmer seg pensjon fullt ut, trengs det umiddelbart omfattende kompetanseprogrammer som faktisk gjør brukere i stand til å både anvende og utnytte de nye tekniske løsningene. Dette gjelder også endringsprogrammer som tydeliggjør måten oppgaver bør gjøres på nå i forhold til tidligere.

Så er det evigvarende kampen om de unge talentene, for ikke å snakke om jentene. Er energibransjen sexy? Tja, i økende grad vil jeg si – med tanke på at mange fler enn før ønsker å bruke kompetansen sin på noe meningsfylt, og da er fornybar-delen høyst relevant. Energibransjen er i dag i sterk konkurranse med bransjer med høyere innovasjonstakt, større kompetansemiljøer og flere utviklingsmuligheter – men det er underlig at ikke fler velger landets viktigste næring.

Dette må løses. Raskt. Presset på energibransjen har aldri vært større.

Trenger dedikerte midler

Det trengs dedikerte midler, blant annet til økt fokus på innovasjon. Det finnes innovasjonsprogrammer i dag, men de fleste er knyttet til Forskning & Utvikling som har svært langsiktige målsetninger, om noen. Vi trenger innovasjon med rask effekt, og som leverer kontinuerlig forbedring. Det trengs også midler for å iverksette denne typen prosjekter, og de som skal delta der må ha rett kompetanse.

Utdanningsinstitusjonene må i mye større grad koble teknologi opp mot bransje. Dette har historisk sett tatt lang tid. Bransjen selv må legge til rette for læring blant egne ansatte, gjerne sammen med nye, unge talenter. Og ikke minst må ledelsen gå i front som gode eksempler. Det er positive effekter hvis man tilrettelegger, blant annet blir man en meget attraktiv arbeidsplass.

Må ha en langsiktig gjennomføringsplan

Store deler av energibransjen er strengt regulert, generelt sett kan den faktisk synes å være litt «etterpå-regulert». Jeg synes løsningen med strøm-støtte er reaktiv. Det som faktisk hadde skapt effekt, hadde vært hvis disse midlene ble tildelt med mål om proaktive tiltak, som støttet opp under kjernen i de utfordringene vi har når det kommer til elektrifisering og energiknapphet.

Med økte midler og en regulator som i enda større grad legger til rette for å løse langsiktige utfordringer (før de blir et problem, og kun spontantiltak er mulig), vil gjøre bransjen mer attraktiv og sette aktørene i større stand til å ta sitt samfunnsansvar når det gjelder norsk energiforsyning.

For å gjennomføre det grønne skifte må vi ha en langsiktig gjennomføringsplan. Ansvaret må være uttalt på forhånd, også for hvem som skal spille hvilken rolle.

Denne kronikken ble publisert på Europower sin hjemmeside 9.6.22.
Du kan lese saken hos Europower her.

Er du på utkikk etter nye muligheter? Sjekk ut hva du kan jobbe med i Embriq her.

Kontaktpersoner

Flere artikler