Hoppa till innehåll

Skrivet av: Thomas Pettersen, vd för Embriq

I den nya energirapporten beskriver regeringen sina ambitioner och prioriteringar under den kommande tiden, och målet är att föra en politik som gör det möjligt för Norge att uppfylla sina internationella klimatåtaganden och bidra till ökat värdeskapande. Detta inkluderar bland annat att skapa fler arbetsplatser.

Brist på rätt kompetens

Den norska ekonomin uppvisar just nu en solid tillväxt, och vi har ett ansvar för att driva den vidare. Men en stor utmaning är bristen på rätt kompetens. Många branscher står i kö för att ta del av arbetskraften, både i form av talanger och akademiker. Detta samtidigt som det för närvarande är både lite ledig kapacitet och låg arbetslöshet. Att detta även gäller vår viktigaste bransch, energibranschen, är ett stort och växande problem.

Det finns olika anledningar till det;

Flera av åtgärderna för att nå klimatmålen handlar om ökad teknikanvändning och nya arbetssätt. Kompetens som kan koppla ihop tekniken och verksamheterna är därför helt avgörande. Idag utbildar man sig till antingen IT-ingenjör eller elkraftsingenjör, men det är långt ifrån nog. Vi behöver dedikerade människor som kan sätta tekniken i verksamhetsmässiga sammanhang, men det är fortfarande långt kvar innan vi kan prata om att vi uppfyller kompetenskraven.

En annan stor utmaning i branschen är den ökande medelåldern, vilken för med sig ett oundvikligt generationsskifte. Vi har inget ont att säga om den äldre generationen, de sitter på ovärderlig kunskap och erfarenhet som vi fortfarande behöver, men det är avgörande att ny teknik anammas på rätt sätt. Om vi ska kunna utnyttja alla dem som närmar sig pensionsåldern fullt ut, behövs omedelbara omfattande kompetensprogram som faktiskt gör det möjligt för användarna att både tillämpa och utnyttja de nya tekniska lösningarna. Det gäller även förändringsprogram som tydliggör hur uppgifter ska utföras nu jämfört med tidigare.

Sen har vi den ständiga kampen om de unga talangerna, för att inte prata om tjejerna. Är energibranschen sexig? Tja, i allt högre grad skulle jag säga – med tanke på att många fler än tidigare vill tillämpa sin kompetens på något meningsfullt, och då är den förnybara delen mycket relevant. Energibranschen står idag inför tuff konkurrens från branscher med högre innovationstakt, större kompetensmiljöer och fler utvecklingsmöjligheter – men det är märkligt att inte fler väljer landets viktigaste industri.

Detta måste lösas. Snabbt. Trycket på energibranschen har aldrig varit större.

Behöver särskilda medel

Det behövs särskilda medel, bland annat ett ökat fokus på innovation. Idag finns det innovationsprogram, men de flesta är kopplade till forskning och utveckling som har mycket långsiktiga mål, om ens några. Vi behöver innovation med snabb effekt som ger löpande förbättringar. Det behövs också medel för genomförandet av den här typen av projekt, och de som ska delta där måste ha rätt kompetens.

Utbildningsinstitutioner måste i mycket större utsträckning koppla ihop teknik och bransch. Historiskt sett har detta tagit lång tid. Branschen själv måste skapa förutsättningar för lärande bland sina egna anställda, gärna tillsammans med nya unga talanger. Och inte minst måste ledningen gå i täten som goda förebilder. Positiva effekter uppstår när man skapar sådana förutsättningar, bland annat blir man en väldigt attraktiv arbetsplats.

Måste ha en långsiktig genomförandeplan

Stora delar av energibranschen är strikt reglerad, och generellt sett kan den faktiskt tyckas vara lite “efterreglerad”. Jag tycker att lösningen med elstöd är reaktiv. Det som faktiskt hade skapat effekt hade varit om dessa medel hade tilldelats med ett mål kopplat till proaktiva åtgärder i åtanke, och om det hade hanterat kärnan i de utmaningar vi står inför när det gäller elektrifiering och energibrist.

Med ökade medel och en regulator som i större grad underlättar lösandet av långsiktiga utmaningar (innan de blir ett problem, och endast spontana åtgärder är möjliga) kommer branschen att bli mer attraktiv, och det blir möjligt för aktörerna att ta ett större samhällsansvar när det gäller norsk energiförsörjning.

För att kunna genomföra det gröna skiftet måste vi ha en långsiktig genomförandeplan. Ansvaret måste tilldelas i förväg, även när det gäller vem som ska spela vilken roll.

Denna artikel publicerades på Europowers webbplats 9/6/22.
Du kan läsa artikeln hos Europower 
här.

Letar du efter nya möjligheter? Kolla in vad du kan arbeta med hos Embriq här.

Kontakter

Fler artiklar