Hopp til innhold

Lyse Neo velger Quant fra Embriq til innsamling og bearbeiding av målerdata for fjernvarme. Lyse Neo bygger og drifter et stort fjernvarmenett i Rogaland hvor over 5000 kommunale bygg, næringsbygg og private husholdninger vil forsynes med miljøvennlig og bærekraftig oppvarming. Foto: Kristofer Ryde

Fremtidsrettet løsning
Lyse Neo valgte å dele anskaffelsen i tre deler, hvorav Embriq vant frem med beste løsning både for innsamlingssystem og for MDM-system, begge løses gjennom Quant plattformen.

– Vår vurdering er at Embriq hadde de beste tilbudene, og skilte seg ut ved å tilby et moderne, fremtidsrettet og måleruavhengig system. Målerdata fra både fjernvarme, fjernkjøling og gass samles i et felles head-end system, noe som har en stor verdi for oss, sier Mirjana Perkovic-Sprenger, Leder IT og digitalisering i Lyse Neo. Dette gjør også at vi er ett skritt nærmere en mer digitalisert «måleverdikjede», der våre kunder kan få bedre tilgang til energidata.

Ved å tilby fjernvarme utnytter Lyse Neo overskuddsenergi på en effektiv måte, bidrar til å avlaste strømnettet og bidrar til å redusere behovet for utbygging av strømnett. I tillegg frigjør det strøm til elektrifisering som reduserer utslipp.

Satser på fjernvarme
Embriq har opparbeidet seg en betydelig markedsposisjon i Norden innenfor programvare, løsninger og tjenester for innsamling, bearbeiding og verdiøkning av målerverdier, særlig rettet mot elektrisk energi og nettselskaper, samt større industribedrifter. – Nå tar vi skrittet videre med en solid satsing inn mot fjernvarme hvor vi ser spennende muligheter for å skape innovativ effektivisering for kunder i Norge og ikke minst i Sverige sier Jens Haug, Direktør Produkt og Platform i Embriq. Han legger til: – Med denne avtalen så viser vi at det finnes gode alternativer til målerleverandørens innsamlingssystemer og det mener vi er verdiskapende for kundene sier Haug.

Avtalen
Avtalen går over 3 år og gjelder produktene Quant Collect, Quant Core og Quant Flow for innsamling av målerdata, samt Quant Core for MDM funksjonalitet. Implementerings-prosjektet er planlagt startet opp før sommerferien inneværende år. Lyse Neo drifter også Norges største landbaserte gassnett og avtalen gir Embriq opsjon på leveranse av Quant til bruk for innsamling og verdiøkning av målerdata innenfor dette virksomhetsområdet

Om Embriq
Embriq er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester. Vi leverer løsninger som hjelper transaksjonsintensive virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft, innen energisektoren og andre datadrevne bransjer. Embriq har ca 220 ansatte og leverer tjenester til kunder i Norge og Sverige.

Om Lyse Neo
Lyse Neo er en del av Lyse-konsernet og utnytter lokale ressurser for å levere fremtidsrettede energiløsninger, fjernvarme og gass. Selskapet har bygget ut fjernvarmeaksen fra Forus, via Sandnes Indre havn og langs Gandsfjorden, til Stavanger Øst. Lyse Neo distribuerer også biogass, samt drifter Norges største landbaserte gassnett.

Kontaktpersoner:

Lyse Neo
Mirjana Perkovic-Sprenger / Leder IT og digitalisering / tlf +47 966 22 790 / mirjana.perkovic-sprenger@lyse.no

Kontaktpersoner

Flere artikler