Hopp til innhold
Retail Reboot frokostseminar med Embriq, Sitoo og GOC Retail

«Retail Reboot» som ble arrangert av Embriq i samarbeid med Sitoo og GOC Retail, samlet omkring 50 deltakere fra retailbransjen, teknologileverandører og rådgivere.

Hensikten med frokostseminaret var å motivere retailere til å tørre å tenke nytt, våge å prøve ut ny teknologi som f.eks. RFID og Electronic Shelf Labels (ESL) , og fremfor alt starte arbeidet med å komponere en retail-rigg som vil fungere ende-til-ende i alle kanaler, ofte kalt en Unified Commerce plattform

Temaer som ble løftet fram var hvorfor man må tilrettelegge for mer innovasjon i retailbransjen og hvordan tjenesteutsetting/outsourcing vil kunne bidra til dette, hvorfor man må tenke nytt rundt POS programmer og ikke minst hvordan man kan sikre fleksibilitet og redusere risiko når utdaterte systemer skal erstattes av nye løsninger utviklet for dagens og fremtidens behov.

Presentasjonene ble godt mottatt

Svein Cato Winther som er Retail Executive Advisor hos Embriq, hadde et inspirerende innledningsforedrag om hvordan retailere bør «tenke» når de må velge mellom ulike digitaliseringsprosjekter. Hans råd om hvordan man kan tilrettelegge for digital utvikling ved å endre tankesett om IT, og innlede et samarbeide med en tjenesteintegrator med retail erfaring og et godt økosystem av samarbeidspartnere var en naturlig overgang til neste foredrag. Du kan lese mer om våre retail løsninger her. 

Jens Levin som er CEO og med gründer av Sitoo, holdt et fyrverkeri av et foredrag om utviklingen i kundenes shoppingadferd, digital utvikling og hvordan Sitoo sin Unified Commerce plattform kan hjelpe detaljhandelskjeder til å ta kundeopplevelsen til et helt nytt nivå. For å lykkes med Omnikanal er det avgjørende at kundene får en lik opplevelse uavhengig av hvilken kanal de bruker. Sitoo kan vise til en imponerende referanseliste med installasjoner hos ledende retailere over hele verden. Dette gikk ikke upåaktet hen hos publikum og flere avtaler om oppfølgingsmøter ble gjort i den korte pausen etter at Jens gikk av scenen.

Mats Gunnarsson som er med gründer av GOC Retail, var tilstede fra Australia via Teams og leverte et faglig tungt foredrag. Med over 20 års global erfaring og de siste 15 årene fra prosjekter for retailbransjen, kunne Mats dele av sin unike innsikt i kreftene som spiller i detaljhandelsøkosystemet når sentrale IT systemer skal byttes ut. Vi tror de fleste fikk med seg at han forsikret om at slike prosjekter kan gjennomføres med mye lavere risiko enn mange frykter, noe som også ble poengtert i de to første foredragene.

Avslutning og oppfølging

Det var tydelig at deltakerne satt pris på arrangementet og muligheten til å prate med likesinnede igjen. Flere av deltakerne vi snakket med etter seminaret kunne bekrefte at foredragene var både inspirerende og tankevekkende – «Her var det virkelig noe å ta med seg videre».

Vi registrerte under minglingen både før og etter seminaret, at praten ikke begrenset seg til dagens tema. Flere ville høre om vårt Interactive Signage konsept hvor vi kombinerer tradisjonell Digital Signage med RFID teknologi for å forsterke Omnikanal opplevelsen.

Det ble gjort avtaler om oppfølgingsmøter med både retailere som vil vite mer, og med teknologileverandører som finner Embriq sin samarbeidsmodell svært interessant.

Embriq med samarbeidspartnere takker for oppmøtet og ser frem til neste gang vi treffes.

For mer informasjon og fullt program, klikk deg inn her!

Key Takeaways fra Retail Reboot: Sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler

Key Takeaways fra Retail Reboot: Sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler

Key Takeaways fra Retail Reboot: Sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler

Key Takeaways fra Retail Reboot: Sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler

Key Takeaways fra Retail Reboot: Sømløst og enhetlig samspill mellom digitale og fysiske kanaler

Flere artikler