ERPVi sikrer stabil drift av dine mest kritiske systemer

Behold innflytelsen på den mest kritiske delen av virksomheten.

Drift av ERP-systemer

Enkelte systemer kan rett og slett ikke migreres på en fornuftig måte til Public Cloud. Det kan komme av at de er transaksjonsintensive, ligger tett på produksjonen eller at kostnadene forbundet med en migrering til skyen er uforholdsmessige høye.

Vi har derfor spesialisert oss på å drifte ERP-systemer «på bakken» i egne datasentre. Dette er en nisje vi er stolte av, og som vi tror er nøkkelen til å sikre en suksessfull digital reise for våre kunder. Hvis vi ser på noe vi alle kjenner, nettbanken, er de fleste moderne kunde-systemer utviklet i Public Cloud. Samtidig surrer og går det fremdeles i fjellhallen på Gjøvik, hvor de fleste tunge legacy-systemer fremdeles driftes og er bærebjelken i det norske bankvesenet.

Vår målsetning er å sikre din bærebjelke, samtidig som vi på en sikker måte bygger overbygg mot offentlige nettskyer som Amazon og Azure for å utnytte ny teknologi og funksjonalitet. Vi ønsker ikke at teknisk gjeld skal være en stopper for digital utvikling.

Drift av legacy infrastruktur og programvare

Det er flere IT-systemer som av forskjellige grunner trenger forvaltning eller tradisjonell infrastruktur. For disse systemene har Embriq lang erfaring i å drifte og overvåke, enten det er på IaaS i Public Cloud eller på våre egne datasentre. Våre modeller for tradisjonell IT-drift bygger på mange års erfaring og kompetanse. Vi leverer alt fra underforliggende infrastruktur til applikasjonsdrift. Sammen med våre kunder finner vi de beste modellene for deres miljø.

Infor M3, nordisk driftsmiljø

Våre ansatte har mange års erfaring og meget høy kompetanse på Infor M3 og IBM i. Vi håndterer ditt driftsmiljø slik du vil at det skal gjøres – fra våre datasentre i Norge og Sverige.

Les mer

Proaktiv drift
Vi sørger for proaktiv og kompleks drift av krevende miljøer fra våre norske datasentre. Vi vet meget godt at dette er dine kjernesystemer, kritiske viktige for din virksomhet. Med proaktiv drift avdekker vi utfordringer som kan påvirke virksomheten din – og løser dette før problemene oppstår.

Lokal kompetanse
Med lokal kompetanse i Norge som forstår din virksomhet leverer vi de forretningskritiske løsningene du trenger. Våre ansatte har svært lang og omfattende erfaring på IBM i, og fra våre norske datasentre så leverer de det beste som er å oppdrive av kompetanse på området i Norge.

Tjenester vi leverer
Vi overvåker og drifter IBM Power i- og Infor M3-infrastrukturen, enten den står hos deg eller den blir levert fra vår redundante infrastruktur og kapasitet. Driftsbehov for tilhørende Windows-servere løser vi også hvis du ønsker det. Vi bistår med sikker endringshåndtering i henhold til godkjente prosesser og skulle det oppstå feil vil jobbe med saken helt til feilen er rettet. Mimix tas vare på av våre sertifiserte teknikere og vi tester at redundansen virker regelmessig. Bistand til selve applikasjonen kan gis av våre applikasjonskonsulenter.