Get theFoundation

Endringene innenfor teknologi har de siste årene gitt nye muligheter for drift av komplekse IT-miljøer. Dette har vi lang erfaring med, både innen legacy- og native cloud-løsninger. I kombinasjon med vår bransjespesifikke kompetanse har vi satt sammen en moderne plattform som gir deg en helhetlig IT-drift.

Et sikkert rammeverk som sørger for Compliance, kontroll og effektivitet er spesielt viktig for våre kunder når man flytter tjenester til skyen.

Vi har derfor utviklet en landingssone som er lik for alle kunder, uansett størrelse. Samtidig bygger vi all infrastruktur ved hjelp av kode. Dette sikrer konsistens gjennom hele infrastrukturen, og meget god kontroll over dine ressurser.

For sluttbrukere har vi bundlet flere løsninger og tjenester fra oss til en pakke for dine brukere. Her leverer vi en full-skala løsning med support og all funksjonalitet du vil forvente, fra print og klienthåndtering til 24/7 sluttbruker support.

Teknologi Tjenester Kompetanse:
infrastruktur og automatisering
 • Microsoft Azure
 • AWS
 • IaaS
 • PaaS
 • Integration management
 • Networking
 • IAC

Kjernesystemet hos de aller fleste bedrifter er deres ERP. For mange kunder har ERP systemet fulgt i mange år, og i en periode hvor stabil drift ikke må gå på bekostning av digital utvikling er det viktig å ha en god partner som sikrer stabil drift.

Vårt mål er å tilby stabile drifttjenester av eksisterende ERP løsninger, slik at din organisasjon kan fokusere på prosesser og ny teknologi kontra drift av eksisterende miljø.

Ved å la Embriq håndtere din ERP løsning sikrer vi stabil drift fra våre driftsentre, spesialbygget for ERP miljøer, samtidig som vi knytter legacy mot Cloud. Det gjør at du kan utvikle nye digitale løsninger for din organisasjon og dine kunder i skyen, samtidig som du kan beholde eksisterende investeringer i våre datasentre.

Teknologi Tjenester Kompetanse
 • Management
 • Monitoring
 • Tuning
 • Optimalisering
 • Migrering
 • Integrasjon
 • Optimalisering
 • Videreutvikling

Nettverk er bindeleddet mellom alle dine komponenter og tjenester. Om trafikk går over internett eller lokalt nett er vil det alltid finnes noen kritiske faktorer; stabilitet og båndbredde samt sikkerhet. Vi har jobbet med nettverk i datasenter, sky og distribuert i alle år, og har samlet kompetanse og erfaring for å dekke alle behov. Fra satelittrafikk, til sikre nett godkjent av NSM kan vi tilby connectivity og stabilitet.

Vi har utviklet bransespesifikke løsninger som sikrer deg stodrftsfordeler og stabilitet, uten at det går på bekostning av funksjonalitet.

Vi streber etter å bygge nettverk som er designet for morgendagen, slik at vi dekker alle dine behov, og at din organisasjon kan vokse med oss.

Teknologi Tjenester Kompetanse
 • Cisco
 • F5
 • Checkpoint
 • Fortinet
 • Huaweii
 • Connected store
 • Distributed Network
 • Network architecture
 • SDWAN
 • Design
 • Configuration
 • Installation
 • WAN
 • LAN

For de av våre kunder som ikke kan eller ønsker å ta steget ut i skyen har vi flere fullskala datacenter på norsk jord. Vi tilbyr kapasitetstjenester til store organisasjoner, og har spesialisert oss på å bygge datasenter som dekker unike behov.

Med det fokus på hybride scenario har vi gode løsninger og kapasitet til å levere fullskala hybride datasenter. Dette gjør at vi kan dekke alle behov, enten i form av teknologi for tjenester som ikke kan kjøre i sky, eller pga lover og regler din organisasjon er underlagt ifma datalagring.

Teknologi Tjenester Kompetanse
 • Vmware
 • Hyper-V
 • IBM Power
 • Kapasitet
 • Kapasitet
 • DC Nettverk
 • Lagring
 • Backup
 • HW management
 • DC management
 • DC design
 • Network Design

Featured service

Modern Workplace

Vi leverer IT-løsninger som hjelper data-drevne virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft.

Les mer

Kontaktpersoner