WebinarQuant Insight

webinar informasjon

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.

Leveransekvalitet og fornøyde kunder med Quant Insight

De globale klimaendringene har ført til at det blir mer ekstremvær framover. Nedfelte trær, ras eller lynslag er eksempler som kan skape utfordringer i strømleveransen. Strøm er en nødvendighet! Strømmen har blitt som luft; det forventes at den er der, men når den er borte så er det panikk og krisemodus. Det kommer spørsmål som sluttbrukeren lurer på; hvor er strømbruddet? Skjer det bare hos meg eller hos andre også? Hvor lenge kommer dette til å vare? Er nettselskapet på saken eller skal jeg rapportere, og i så fall hvor skal jeg rapportere det?

Meld deg på webinar så skal vi vise hvordan nettselskapene kan løse disse utfordringene med Quant Insight.

Målgruppe:
Personer som jobber med strømutfall og/eller kundehenvendelser i strømnettselskaper

Agenda:
– Introduksjon av Quant Insight og gjennomgang av moduler som kan være til hjelp under et strømutfall med inkluderende kundehistorier.

Myselie-nguyen

Myselie Nguyen, Sales Executive Services & Software

Myselie Nguyen er en del av salgsteamet for forretningsområdet Services & Software i Embriq. Bakgrunnen hennes er sivilingeniør fra NTNU og hun har tidligere jobbet hos TrønderEnergi Kraft, Tensio og Schneider Electric. Hun er opptatt av å utnytte tilgjengelig data ved å bryte ned de tradisjonelle siloene slik at man kan jobbe mer effektivt.

Profilbilde av Jeanette

Jeanette Brali, Sales Manager Services & Software

Jeanette Bratli jobber som salgssjef for forretningsområdet Services & Software i Embriq. Hun er opptatt av at nettselskaper skal kunne basere strategi på sammenstilt datautnyttelse fra ulike komplementerende applikasjoner. Hun er samtidig opptatt av optimal utnyttelse av målerdata inn mot både planleggingsarbeid og daglig agering.

Quant Insight

Få full oversikt over distribusjonsnett basert på dine egne data. Det betyr mer effektiv nettdrift og bedre underlag for fremtidige investeringer.

Les mer
Quant Insight Webinar