Hopp til innhold

CEPI besluttet i 2022 å ta i bruk Atlassian sine produkter, da for å forbedre og effektivisere sine IT-prosesser internt. De inngikk en avtale med Embriq for å få best mulig implementering og utnyttelse av Atlassian sine produkter, herunder Jira Service Management og Confluence.   

 «Embriq bygger en integrasjon med Azure på få dager, som flere andre aktører sa ikke var mulig.» – Jon Johansen.  

 Jon Johansen, Information Technology Manager hos CEPI, forteller om samarbeidet med Embriq. Han informerer om at implementasjonen var strukturert og god, og gikk veldig smertefritt. Der de har etter go-live kjørt en periode med hypercare, hvor Embriq hjalp med bug-fiksing og enhancements. Embriq har vært flink med å komme med gode løsninger for å møte de behovene som vi har hatt. Blant annet har Embriq hjulpet med endring av workflows, videreutvikling av assetregisteret, etablering av nye rapporter og generell funksjonalitet.  

Formålet med avtalen 

Avtalen går ut på å etablere skreddersydde integrasjoner mot Atlassian Jira, konfigurere og implementere ITIL prosessene (IT Service Management – ITSM), og implementere en strukturert wiki-løsning i Confluence.  

Embriq har etablert en integrasjon for å synkronisere informasjon om PCer og mobile enheter fra Azure AD og Intune, til Jira Service Manager sin Asset-database. Dette gjør håndtering og monitorering av maskinvarer i CEPI enklere for IT-avdelingen, og sørger for bedre kontroll av maskinparken.   

CEPI har på forhånd utarbeidet grundige prosesser for håndtering av IT-prosesser basert på beste praksis (ITIL), hvor Embriq bistår med å konfigurere disse prosessene i Jira Service Manager. Gjennom CEPIs serviceportal håndteres endringsønsker (change-requests), hendelser (incidents), innmeldte problemer (problem-request), og generelle henvendelser (service-requests). Alle henvendelser rutes gjennom egne arbeidsflyter, med en rekke automatiserte prosessere innebygd. Dette gjør sakshåndteringen mest mulig effektiv og etterrettelig.  

Samtidig er Confluence etablert som et samlested for dokumentasjon, kunnskapsartikler og mye mer. Embriq bistår CEPI med malverk og beste praksis. Det er også etablert samarbeidsportal på Confluence med CEPI sine viktigste leverandører, for effektiv leverandørstyring.  

Om CEPI 

CEPI er en global allianse som akselererer utviklingen av vaksiner mot nye og alvorlige epidemiske sykdommer. De samarbeider med partnere for å redusere tiden det tar å utvikle vaksiner, og sikre rask tilgang under kriser, med mål om å styrke verdensberedskapen mot smittsomme trusler. Deres mål er at ved neste pandemiutbrudd skal de ha en vaksine på markedet innen 100 dager. 


Om Embriq 

Embriq er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester. Vi leverer løsninger som hjelper komplekse og transaksjonsintensive virksomheter, med å optimalisere sin konkurransekraft innen bransjer som Energi, Industri og Retail. Embriq har over 220 ansatte og leverer tjenester i Norge og Sverige.  

 

Les mer om Atlassian her

Kontaktpersoner

Flere artikler