Tjenesteintegratorfor Energi

Ledende innen tjenesteintegrasjon for energisektoren

IT-drift

Vi er en ledende tjenesteintegrator for energisselskap som tar ansvaret hele veien fra hybride skytjenester, IOT, nettverk og til drift av applikasjoner. Vi forvalter og drifter alle dine IT-løsninger slik at du kan konsentrere deg om å bygge fremtidens energiselskap. Digitalisering av infrastruktur og drift av nye konsepter som utfordrer tradisjonell IT er en del av vår hverdag. Dette setter stadig nye krav til oss mht prosesser, effektivitet og leveranser.
Les mer

Sikkerhet

Gode IT-løsninger gir god sikkerhet! Vi har betydelig kompetanse på området og våre erfarne arkitekter og konsulenter har sikkerhet som en absolutt prioritet når vi designer din løsning. Du kan bruke dine ressurser på å skape forretningsverdi mot kundene dine, våre løsninger sørger for at dataene dine er trygt lagret og at systemene dine ikke er utsatt for trusler.

Konsulent

Embriq har senior kompetansemiljø med svært erfarne konsulenter med dyp domenekunnskap om energisektoren. Vi gir råd innen prosess, teknologi og arkitekturvalg, og våre rådgivere hjelper energiselskaper gjennom digitaliseringsløpet gjennom å identifisere og utvikle prosesser som returnerer lønnsomhet på IT-investeringene. 
Les mer

Integrasjon

Vi har sterk kompetanse på endringsprosesser og integrasjon som øker forretningsverdi og redusere kostnader. Integrasjon handler om å få tjenester til å fungere på tvers av komplekse løsninger og levere forventet resultat. Vi er teknologisk pragmatiske og bruker den teknologien som våre kunder prefererer, men gir gjerne anbefalinger basert på våre erfaringer.
Les mer

Kontaktpersoner