Hopp til innhold
Foto: Tekniska verken

Quant Insight använder sig av analytics, big data och mönsterigenkänning (MI) för att skapa reella nyttor som leder till att optimera elnätets användning vilket Tekniska verken nyttjar inom flera delar av sin verksamhet.

De nya delarna i leveransen har genomgått en mycket fin förankring då resurser från verksamheterna varit med genom hela resan för att garantera användarvänliga och effektiva lösningar som förenklar det vardagliga arbetet för Tekniska verken och i slutänden kommer till nytta för deras kunder.

”Med en ny elektrifieringsvåg som innebär att nätets kapacitet utmanas och genom både nya tunga laster men även decentraliserad produktion så behöver vi ett starkt verktyg för att effektivt kunna prognosticera och tidigt identifiera behov av nätanpassningar för framtiden.» Säger Peter Ols, vice VD Tekniska verken Linköping Nät.

Den gröna omställningen, digitalisering och behovet av en effektivare användning av elnäten har drivit på och inspirerat till mycket av vårt gemensamma arbete och dess resultat med framtidssäkra lösningar.

”Det är väldigt kul och spännande att se hur dessa mervärden enkelt realiseras via plattformen och vilka möjligheter
vi skapar för vidare utveckling” säger David Westerlund, produktägare Quant Insight på Embriq.

Nu ser vi fram emot ett fortsatt samarbete som skapar värden genom data från flera datakällor och nyttigheter.

Quant Insight hanterar idag 50 talet nätbolag med över 700,000 mätpunkter och siffran ökar stadigt. Elektrifieringen, nya elmätare, reglering och ökade krav från kunder och ägare är bara några av de drivkrafter som gör att Quant Insight blir en strategiskt viktig lösning för elnätföretagen.

Om Tekniska verken i Linköping AB

Tekniska verken i Linköping är en del av drygt 211 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.

Om Embriq

Embriq är en ledande leverantör av avancerad IT-drift, programvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi levererar lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva verksamheter med att optimera sin konkurrenskraft, inom branscher som Energi, Industri och Retail. Embriq har över 220 anställda och levererar tjänster i Norge och Sverige.

Kontaktpersoner

Flere artikler