Hopp til innhold
Victoria Mørkedal

Fortell litt om deg selv!
Jeg heter Victoria og er opprinnelig fra Latvia, Riga. Jeg kom til Norge som en 18 år gammel utvekslingstudent og her har jeg blitt – 15 år senere. Jeg bor i Bærum med min mann og våre tre barn. Fritiden min går ofte til turer i skogen eller til en fjelltopp – helst med ski på bena. Jeg er utdannet innen regnskap fra Latvia og har en bachelorgrad fra Riga State Technical School. I Norge har jeg brukt de siste 5 årene på siviløkonomgraden min. Jeg har bachelor i Finans fra Handelshøyskolen BI og er snart ferdig med en mastergrad i business med fordypning i økonomi fra samme sted.

Hva har du jobbet med hos oss under internshipet?
En del av mine primæroppgaver var å bidra med utarbeidelse av ESG-rapporten som skal publiseres i begynnelsen av 2022. ESG er en engelsk forkortelse som står for Environmental (miljø), Social Corporate (sosiale forhold og rettigheter) and Governance (selskapsstyring). Det stilles i dag krav til at børsnoterte selskaper rapporterer om disse sentrale faktorene for å måle og vurdere bærekraftsarbeidet.

Jeg har i tillegg fått være med på å lage samt holde presentasjoner for ansatte og ledergruppen i Embriq. Har også fått oppgaver i forbindelse med månedsavslutning i økonomiavdelingen. Har i tillegg jobbet med mange mindre oppgaver underveis. Det har vært både lærerike og spennende oppgaver hele veien.

Hvordan kom du i kontakt med Embriq?
Embriq lyste ut internship-stillinger gjennom karriereportalen til BI. Når jeg kom over denne annonsen, skjønte jeg fort at det var en god match. Jeg brenner for ESG og alt som hører til tematikken og ønsket gjerne å jobbe med dette i praksis.

Hva synes du har vært det mest givende med internship, og hva som har vært det mest utfordrende?
Det mest givende har vært å få jobbe med ESG-rapporten som går ut på å dokumentere en bedrifts klimaavtrykk og hva man kan bidra med når det gjelder å redusere klimaendringene. Jeg opplevde at mine forslag og ideer ble tatt godt imot samtidig som at jeg fikk brukt mine kunnskaper innen faget jeg hadde i forrige semester på BI som handlet om ESG og business. Det er veldig gøy når man kommer fra skolebenken og får brukt kunnskapen man har tilegnet seg i praksis. Jeg opplevde tett oppfølging fra min nærmeste leder hele veien gjennom internshipet. Utfordringen var å holde presentasjon om ESG på et felles arrangement for ansatte og for et ledermøte, men dette gikk veldig bra.

Hva har du lært av å ha internship?
Jeg har lært om et spennende selskap i sterk vekst og posisjon innenfor digitalisering av energisektoren. Det er selskaper som dette som skal levere de teknologiske løsningene som kreves i det grønne skiftet. Her har jeg fått verdifull innsikt hvordan man kombinerer business, vekstmuligheter og ESG.

Hva er ditt beste tips er for andre studenter som ønsker internship hos bedrifter?
Vær åpen fra starten av internshipet om hva du brenner for og hvordan du kan bidra med din erfaring og kunnskap. Ikke vær redd for å ta ansvar. Spør eventuelt om hjelp underveis og bli kjent med menneskene i bedriften.

Kontaktpersoner

Flere artikler