Hopp til innhold

Vi hjelper deg å lykkes med Jira og Confluence


1. Migrering til skyen & Atlassian Cloud

Vurderer dere migrering fra Atlassian server til Atlassians skytjenester eller datasenter? Embriq har solid erfaring med å migrere Atlassian-produkter, alt fra mindre/enklere oppsett til komplekse, omfattende produktporteføljer med mange plugins og integrasjoner.

I 2020 annonserte Atlassian at de skal avslutte support av deres server-produkter innen starten av 2024. Det betyr at alle brukere av Jira og Confluence må flytte sine produkter til Atlassian-skyen eller datasenter innen de neste to årene. Embriq er en av få leverandører i Norge som kan bistå selskaper med å gjøre denne reisen så behagelig som mulig, med status som Atlassian Solution Partner blant et verdensomspennende nettverk av partnere.

2. Konfigurasjon og integrasjon

Vi hjelper deg med å optimalisere din Jira og Confluence med teknisk oppsett og konfigurasjoner. I dialog med kunder setter vi opp skreddersydde Jira-prosjekter med tilpasset arbeidsflyt, felter og funksjonaliteter. Det samme gjelder Confluence, hvor vi bistår kunder med skreddersydde tilpasninger. Vi har mye kunnskap om plugins og apper fra marketplace, og bistår kunder i å finne og installere plugins som løser deres behov best. Vi hjelper også kunder med oppsett eller bygging av nye integrasjoner mellom Jira og andre fagsystemer.

Har du behov for å integrere Atlassians produkter med andre tjenester og fagsystemer? Det finnes en rekke apper som kan anvendes for å integrere Jira og Confluence mot en rekke tjenester. Vi har også lang erfaring med å bygge skreddersydde integrasjoner mellom Jira og fagsystemer som for eksempel økonomisystemer/ERP-systemer og arkivsystemer.

3. Optimalisering og best practise

Mange kunder opplever at Jira og Confluence brukes litt ulikt internt i organisasjonen, og at det etter hvert blir litt uoversiktlig og vanskelig å manøvrere mellom ulike område i Confluence og prosjekter i Jira.

I dag bistår vi mange kunder med å gjøre en god “opprydding” i deres produkter. Vi kan standardisere malprosjekter i Jira med skreddersydde arbeidsflyter og felter tilpasset kundens behov. Videre kan vi lage maler i Confluence med standardiserte oppsett ved bruk av makroer for å holde en god struktur og ryddig oppsett.

Her tilbyr vi også kurs og opplæringspakker knyttet til:

Bruk av Confluence:
Intro, sidestruktur og oppsett, opprettelse av innhold, tilgangsstyring, bruk av makroer.

Bruk av Jira:
Intro, oppbygging og faner, prosjekter, opprette saker, søke i saker, dashboards, opprettelse og bruk av boards for smidig prosjektstyring.

Admin-kurs/opplæring:
Tilgangs-/rettighetsstyring, konfigurasjon av prosjekt og site.

4. Smidig prosjektstyring og arbeidsmetodikk

Punkt nr. 4 handler om hvordan vi kan hjelpe deg med smidig prosjektstyring og arbeidsmetodikk ved å tilby:

  • Agile coaching – Rådgivning i smidig arbeidsmetodikk
  • Hjelp til å få med hele organisasjon mot å jobbe mer smidig ved hjelp av gode Atlassian-verktøy; agile at scale
  • Introduksjon til metodikk og verktøy som lar deg realisere en effektiv arbeidshverdag
  • Spesifikke kurs rettet mot scrum-metodikk i Jira
  • DevOps-kurs

5. Lisenshåndtering

Vi kan håndtere alle lisenser for våre kunder, hvor vi kostnadsfritt administrerer lisenskjøp/-fornyelser fra Atlassian, og håndterer viderefakturering av lisenser i NOK. Vi legger ingen påslag på Atlassians lisenspriser, og bistår i stedet kunder med å gjøre sin lisensportefølje så kostnadseffektivt som mulig.

6. Support

Vi tilbyr alle våre kunder tilgang til vår support, som er bemannet alle arbeidsdager, året rundt. Kunder kan melde alle typer saker inn til vår servicedesk, og kan også ringe vår supporttelefon ved viktige hendelser. Er det behov for å kontakte Atlassian direkte, melder vi inn supportsak til dem på vegne av kunden og følger opp dialogen. Som Solution partner har vi god tilgang til bistand fra Atlassian på vegne av våre kunder.

7. Oppdatert på sikkerhet og personvern i skyen

Det siste punktet på listen handler om hvordan vårt team kan hjelpe deg med informasjon og rådgivning knyttet til sikkerhet og personvern i Atlassians skyløsninger. Vi har oppdatert informasjon og oversikt over Atlassians håndtering av sikkerhet og personvern i skyen.

Vi bistår også kunder med oppsett av sikker og robust bruker- og tilgangsstyring til sine Atlassian-produkter, blant annet med kobling mot organisasjonens AD-løsning for autentisering og gruppestyring.

Effektiv samhandling og dokumentasjon med Confluence

Confluence er et dokumentasjons- og samhandlingsverktøy som lagrer og organiserer alle dine informasjonsressurser, blant annet knyttet til prosjektene du gjør i JIRA.

Confluence kan gjøre underverker for samarbeid på tvers av team og avdelinger, og gjøre viktig informasjon oversiktlig, og tilgjengelig for hele organisasjonen. Vi hjelper deg å få all verdien ut av Confluence. Dine ansatte vil kunne organisere informasjonen på riktig måte, og lettere finne og produsere innhold for alle brukere.

Embriq hjelper deg med å jobbe smartere

Embriq har lang erfaring med skreddersydde oppsett av Atlassians produkter, og vi hjelper deg å tilpasse verktøyene til ditt behov. Vi utvikler egne add-ons (programtillegg) til Jira og Confluence, samt etablerer integrasjoner mellom Jira og andre systemer.

Vi installerer og setter også opp Atlassian-produkter på ønsket plattform. Vi bistår også gjerne med hosting av ditt datasenter i tillegg til konfigurasjon og tilpasninger.

Har du spørsmål, eller bare lyst til å ta en uformell prat om hvordan Embriq kan hjelpe deg og din bedrift å lykkes med Atlassian, Jira og Confluence? Ta kontakt med Sverre Amdam, vår ekspert på Atlassian-produkter.

Les mer om Atlassian her.

Kontaktpersoner

Flere artikler