Hopp til innhold
Bilde av personene i Embriq sitt Atlassian-team

På bildet fra venstre: Håkon Johnsen (Seniorkonsulent/Teknisk PL), Thomas Kleivbakk (IT-konsulent), Christoffer Normannsen (IT-konsulent), Stig Tore Nilsen (Fagrådgiver), Sverre Amdam (Sales Executive), Lillan Solberg (Head of Delivery).

Migrering før 2024

Atlassian annonserte i 2020 en såkalt «End of Life» for deres server-produkter innen 2024 hvilket betyr at servere fases ut til fordel for Atlassian Cloud og/eller -datasenter.  Alle som bruker Atlassians produkter må derfor benytte seg av Atlassian’s skytjenester eller datasentertjenester f.o.m. februar 2024.

Det neste halvannet året vil et stort antall selskaper ha behov for å migrere sine Atlassian-løsninger til skyen. Embriq har utført mange prosjekter det siste året, og forventer økt oppdragsmengde fremover med flere Atlassian-kunder som har behov for bistand. 

Teknisk prosjektleder, Håkon Johnsen, forteller om hvordan skymigreringer gjennomføres og hvorfor det er lurt å benytte en Atlassian-partner som Embriq:

Hvorfor skal kunder bruke en Atlassian-partner når en kunde skal migrere til skyen?

Fordi det både går raskere, er mer sikkert og kostnadseffektivt. Som Atlassian-partner har Embriq kortere vei til støtte fra Atlassian og tredjepartsutviklere av plugins og apper. Vi har etablerte partnerforhold med flere av de største pluginleverandørene, som gjør oss mer effektive i å avdekke og rette opp feil knyttet til plugins under migrering. Embriq hjelper kunder med å løse deres behov for plugins. Trenger man samme plugins i Cloud? Er det andre alternative plugins, eller innebygd funksjonalitet i Cloud som gjør at man kan kvitte seg med gamle plugins? Dette bistår vi kunden med.

Vi har kunder som har kommet til oss etter flere forsøk på å migrere selv, men har gitt opp etter å ha lagt ned for mye intern tid på et migreringsprosjekt. For mange kunder er det også et rent kapasitetsspørsmål. De har ikke interne ressurser å avse til et slikt prosjekt, og blir derfor avhengige av en kompetent tredjepart.

Embriq besitter mye erfaring med kunder som har strenge krav til sikkerhet, bl.a. innen helsesektoren, forsvaret, bank og finans. Embriq har dedikerte tekniske konsulenter for utførelse av selve migreringen til Cloud. Vi tar oss av flytting av brukere og data, oppsett, konfigurasjon og eventuelle endringsønsker som kommer under migrering. Vi bistår også med rådgivning for hva som er mulig, og hvordan man oppnår ønsket funksjonalitet i Atlassian Cloud.

Lisenshåndtering er gratis gjennom oss, og vi tar oss av alt det administrative og passer på at lisenser ikke utløper. Vi hjelper med å optimalisere lisenser etter behov – dette kan være antall plugins, brukernivå, eller produktnivå (Standard, Premium eller Enterprise).

Hvordan gjennomføres et typisk migreringsprosjekt for en kunde?

Vi deler typisk en migrering inn i fire faser:

  1. Først en premigreringsfase med forberedelser. Her oppfordrer vi kunder til å gjøre en opprydding i Jira eller Confluence som en del av forberedelsene. Dette er en gyllen anledning for mange til å gjøre en etterlengtet ryddejobb, og det er en unødvendig kostnad å migrere innhold som uansett ikke skal brukes videre.
  2. Neste fase kaller vi en testmigreringsfase hvor vi flytter alt innhold samt brukere. Her gjør vi oss erfaringer med feilsituasjoner som oppstår, rydder i disse, og gjør endringer som må spesialtilpasses i cloud-produktene.
  3. Når vi er sikre på at vi har testmigrert alt vellykket sammen med kunden utfører vi produksjonsmigreringen. Her flytter vi data til det nye produksjonsmiljøet i cloud sammen med alle tilpasninger.
  4. Siste fase kaller vi ettermigreringsfase hvor det ofte er behov for oppfølging og justeringer etter man har gått live i ny cloud-løsning.

Hvilke typiske utfordringer møter man på i et slikt prosjekt?

Plugins og apper fra Marketplace fungerer annerledes, eller tilbys i verste fall ikke i skyen. Da må vi bistå med å finne andre løsninger som dekker kundens behov. Vi må ofte rekonstruere konfigurasjoner manuelt i skyen, noe som kan kreve en del tid.

Hva er kunder særlig opptatt av?

At Jira og Confluence fungerer! Mange er avhengig av disse verktøyene i arbeidshverdagen, og det er en forutsetning at løsningen er tilgjengelig og fungerer tilstrekkelig for brukerne etter at de har migrert. En del har spørsmål knyttet til funksjonalitet i cloud versus server og lurer på om de får dekket sine funksjonelle behov i cloud-produktene. Dette kan for eksempel gjelde integrasjoner, som er viktig for mange. I tillegg er mange opptatt av sikkerhet og ivaretakelse av personvern i Atlassian-cloud. På alle disse områdene har vi mye erfaring og kunnskap og kan veilede kunder, og sette opp løsninger som best ivaretar enhver kunde sine behov.

Teknisk prosjektleder, Håkon Johnsen, forteller om hvordan skymigreringer gjennomføres og hvorfor det er lurt å benytte en Atlassian-partner som Embriq

Teknisk prosjektleder, Håkon Johnsen, forteller om hvordan skymigreringer gjennomføres og hvorfor det er lurt å benytte en Atlassian-partner som Embriq.

Sales Executive og kundeansvarlig for Services & Software, Sverre Amdam, forteller om utvikling i markedet og kunder: 

Hva skjer i markedet i dag?

Atlassian opplever en veldig stor vekst i antall kunder og lisensierte brukere, med et gjennomsnittlig omsetningsøkning på over 30 % globalt hvert år siden 2012. Denne ser på ingen måte ut til å avta. I Norge er nok veksten temmelig lik. Dette er en kombinasjon av helt nye kunder som tar i bruk Jira/Confluence for første gang, og at eksisterende kunder utvider sin bruk av Atlassian-produktene etter hvert som de ser verdien av å ta i bruk flere produkter. Atlassians løsninger er tett sammenvevd og er designet for å fungere optimalt sammen.

Av aktiviteter i markedet er det så klart mange kunder som migrerer over sine løsninger til skyen i disse tider, og dette vil nok vokse frem mot 2024.. Mange kunder er fortsatt på Atlassian-server, og disse må ta valget om de skal flytte sine løsninger til skyen, eller datasenter (for større kunder), eller i siste instans om de skal fortsette å bruke Atlassian sine løsninger.

Ellers er det verdt å nevne Atlassians satsing på Jira Service Management (JSM), som er i ferd med å bli markedets mest ettertraktede Service management løsning for håndtering av kunde, og brukerhenvendelser. JSM utvikles stadig av Atlassian og har blitt et veldig gjennomført og kraftig verktøy med stor fleksibilitet.

Les mer om Atlassian, Jira Service Management (JSM) og Confluence her

Hvordan merker Embriq utviklingen når det gjelder oppdragsmengde og bestillinger?

Vi opplever at stadig flere tar kontakt med spørsmål om migrering, eller med direkte forespørsel om hjelp til å migrere sine Atlassian-produkter til skyen. Oppdragsmengden har økt mye, men vi opplever imidlertid også at en del server-kunder sitter på gjerdet og venter. Noen venter fordi de har behov for at visse apper og plugins er klare for Atlassian Cloud før de migrerer, eller de venter på annen funksjonalitet i cloud.

En del utsetter nok dette også fordi de ser på migreringsprosessen som høyst nødvendig, fordi Atlassian ikke lenger skal tilby server-produkter, uten at det i deres øyne ikke gir dem tilleggsverdi. Dette er imidlertid en misoppfatning, fordi overgangen fra Atlassian server til Atlassian Cloud åpner for helt nye produkter med veldig mange flere muligheter og funksjonaliteter samtidig som man får en enklere og bedre brukeropplevelse. Dette gjelder både i Jira, JSM (Jira Service Management) og i Confluence. Det er i skyproduktene Atlassian legger sin innsats i forbedringer og dette kan man virkelig se når man sammenligner med “server-verden”.

Hva slags Atlassian-kunder jobber Embriq med?

Vi har kunder i mange ulike bransjer, som finans, teknologi, energi og varehandel,, så det er ikke noe bransjespesifikt i utgangspunktet. Når det gjelder størrelse på kunden ser vi at det er de som har et visst volum av brukere som kommer til oss for migreringsbistand, gjerne minimum 50 brukere. De mindre kundene kan nok i større grad håndtere en slik jobb selv, eller at man eksempelvis starter fra bunnen av i cloud-løsningen med en ny tom Jira i cloud. En del større kunder med særskilte krav til sikkerhet og egen styring av data velger i tillegg å videreføre sine løsninger i Atlassian datasenter, og vi har også utført datasenter-migreringer i løpet av det siste halvannet året.

Hva er motivasjonen bak å migrere til skya?

Først og fremst er mye drevet frem av at “end-of-life” for server-produkter nærmer seg, og kunder blir pushet til å ta et valg. Samtidig er det også mange kunder som ser potensialet i nye funksjonaliteter, og ikke minst gir det virksomheter en enklere driftshverdag.

Hva med Atlassian-partnere i Norge?

Vi er ganske få i Norge som er registrerte Atlassian Solution partnere med kompetanse til å bistå kunder i å migrere Atlassian-produktene sine til skyen. Nå som server-produktene snart nærmer seg slutten, og mange fortsatt ikke har migrert, anbefaler vi sterkt at kunder som skal migrere starter prosessen og forberedelser så snart som mulig. Atlassian anslår at migreringsprosjekter fra planleggingsfasen og helt til endt migrering tar 3-6 måneder for mellomstore bedrifter, og for større kunder over 6 måneder fra start til slutt (1000+ brukere). Vår erfaring er at dette varierer veldig fra prosjekt til prosjekt og er avhengig av en rekke andre faktorer enn størrelse på selskap/antall brukere.  Det gir likevel en pekepinn på at et migreringsprosjekt tar tid og at det ikke er lurt å vente frem til siste halvår i 2023 før man foretar seg noe. 

Vi ser jo gjerne at kundene da tar kontakt med oss i Embriq. Vi tilbyr et svært kompetent team med mye migreringserfaring, som er veldig opptatt av å gjøre skyreisen så ukomplisert som mulig for kunden. Ta kontakt for en uforpliktende prat, så setter vi av litt tid til å prate nærmere om dine Atlassian-produkter og veien til Atlassian-skyen.

Våre eksperter står klare for å hjelpe deg

Det gledes at Atlassian er av høy prioritet for kundene, og med et godt grunnlag og en eventyrlig utvikling gjennom flere år, er vårt team klare for å gå inn i en videre ekspansjon. Skal dere migrere fra Atlassian server til Atlassians skytjenester? Våre eksperter hjelper deg fra A-Å for et sikkert, effektivt og smidig migreringsprosjekt, og vet hva som virkelig gjelder. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.

Kontaktpersoner

Flere artikler