Hopp til innhold
Profilbilde av Thomas Pettersen

Fokus på industrielle IT løsninger og tjenester

Embriq er et solid selskap, som i 2022 skal utvikles videre. Vi holder fast ved å satse tungt mot industrielle aktører med behov for en forretningskritisk og data-intensiv IT-plattform. Året 2022 vil kjennetegnes gjennom at vi lanserer flere produkter og tjenester, samt øke antall ressurser som kan hjelpe til i digitaliseringsprosjektene som dette markedet har behov for.

Økt satsning på konsulenter

Vi registrerer økt etterspørsel etter rådgivning i grensesnittet forretning og IT, og vil styrke oss i tråd med dette. Det er ofte det teknologiske mulighetsrommet, og videre prioriteringer av hva som gir rask reel forretningsverdi som krever tverrfaglig kompetanse. Når slike digitaliseringsprosjekter er besluttet og skal gjennomføres, handler det ofte om moderne teknologi som kan by på kompetanse og/eller gjennomføringskapasitet hos kundene. Her ser vi økt etterspørsel etter konsulenter som kan bidra med små og store digitaliseringsprosjekter.

Fremtidsrettede programvareløsninger og tjenester

I 2022 har vi økt omfanget av forskning og innovasjonsprosjekter. Dette gjør vi for å være i front av nye bærekraftige programvareløsninger og tjenester som vi mener markedet har behov for i fremtiden. Dette gjør vi også for å kunne bistå kundene med løsninger de kanskje ikke har behov for akkurat i dag, men at vi er aktuelle også for morgendagens behov.

Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene

Våre løsninger og tjenester er utarbeidet sammen med kundene. Også i 2022 har vi flere initiativ der vi i samarbeid slår hodene våre sammen og tar frem gode løsninger. At vi samarbeider om innovasjon er utrolig spennende, og høyst sannsynlig den raskeste veien til verdifull innovasjon.

Embriq satser på lokal tilstedeværelse, og i 2022 vil spesielt våre lokalkontorer ta i mot nye kolleger. Vi ønsker økt tilstedeværelse nære våre kunder. Dette gjør vi fordi vi vil bidra med lokale tjenester og løpende møtes der fysisk tilstedeværelse egner seg best. I tillegg gir det et større nedslagsfelt for rekruttering av svært dyktige mennesker som har bosatt seg på ulike steder i Norge og Sverige. I sum er dette en bærekraftig modell gjennom redusert reisevirksomhet og desentralisering av høykompetansestillinger.

Styrke vår posisjon som fremtidsrettet digitaliseringspartner

I 2022 skal vi styrke vår posisjon som fremtidsrettet digitaliseringspartner. Gjennom dyp bransjekunnskap og inngående digitaliseringskompetanse tilbyr vi verdiskapning gjennom strategiske valg og bruk av teknologi. Vi er svært opptatt av å bidra med løsninger og tjenester som gir umiddelbar forretningsverdi, men er også opptatt av å bidra som en partner som kontinuerlig bidrar til økt innovasjon, bærekraft og realisering av langsiktige forretningsmål hos våre kunder, sier Thomas Pettersen.

Les mer om Embriq her

Kontaktpersoner

Flere artikler